Archeologové objevili u chebského náměstí středověkou odpadní jímku

27. březen 2017
Zprávy , Zprávy

Archeologové chebského muzea narazili při záchranném archeologickém výzkumu v centru Chebu na středověkou odpadní jímku. Celý výzkum vznikl z důvodu umístění podzemních kontejnerů ve vnitrobloku mezi ulicemi Provaznická a Jateční.

Historické jádro Chebu je dlouhodobě osídlenou lokalitou a potvrdil to i tento výzkum. Nejstarším nálezem je sídlištní vrstva ze 13. až 14. století, do které byly zahloubeny dvě dřevěné konstrukce.

„Jednou je roubená odpadní jímka. V té se nacházelo velké množství kuchyňského odpadu, zvířecích kostí, pecek z ovoce, keramických nádob, skla či dřevěných nádob. Vše datované zhruba do 14. století,“ říká archeolog chebského muzea Michal Beránek.

Druhou dřevěnou konstrukcí byla káď, jejíž primární funkce není známá, ale následně sloužila taktéž jako jímka. V mladším období byl tento odpadní areál překryt výstavbou vnitřních traktů domů. Tato výstavba je pak zachycena v několika fázích, z nichž některé přežily do 20. století a jiné nikoli.

„Z mladších období můžeme jmenovat třeba nález skleněného pohárku s nálepy z 15. století nebo talíř z majoliky z 18. století. Nejmladší část pak zastupují nálezy z období asanace města Chebu, tedy před rokem 1962,“ doplnil Beránek.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio