Barokní oltář v kostele v Dýšině u Plzně ničí červotoč. Nutně potřebuje opravu

Podle památkářky Soni Zouharové jsou cestičky od červotočů v celé hmotě a samotné dřevo drží pohromadě už jen polychromie
Podle památkářky Soni Zouharové jsou cestičky od červotočů v celé hmotě a samotné dřevo drží pohromadě už jen polychromie

Baroknímu oltáři v dýšinském kostele Nejsvětější trojice a sv. Šimona a Judy hrozí zkáza. Skrz naskrz je totiž prolezlý červotočem. Unikátní památku chtějí památkáři i místní farář zachránit.

Oltář pochází z roku 1666. Uprostřed je barokní replika pozdně gotické Panny Marie s Ježíškem a nad ní je obraz Nejsvětější trojice. Kdysi tu byly i čtyři sochy andělů, ty ale v 80. letech zmizely. Do toho, co tu na oltáři zbylo, se nelítostně pustil červotoč. 

„Tady z akantového dekoru vypadávají drobné piliny, což je právě od degradace červotočem. Na dřevu jsou skoro všude viditelné výletové otvory, kromě nich můžeme vidět i nějaké odpadlé části. Cestičky od červotočů jsou absolutně v celé hmotě a samotné dřevo drží pohromadě už jen polychromie. Veškeré subtilní části, akantové listy nebo stuhy jsou všechny v havarijním stavu. U podobných památek je důležitá pravidelná údržba, aby se předešlo případným haváriím,“ popsala památkářka Soňa Zouharová.

Památky před červotočem lze podle Soni Zouharové účinně chránit: „Je možné plynování kostela, čímž se červotoč vyžene z celého prostoru. Tím se ochrání nejen oltář, ale všechen mobiliář včetně lavic a varhan. Potom je možné opatřit dřevo různými nátěry a drobnější věci se dají i ozářit.“

V kostele v Dýšině boj s červotočem nevzdávají

Také v dýšinském kostele s červotočem bojují a snaží se o oltář i zbylý mobiliář pečovat. „Samozřejmě to plánujeme i letos. Z minulých let to není nic překvapivého, že na jaře se namíchá nějaká dobrota pro červotoče, abychom ho zabrzdili,“ řekl farář Libor Buček.

I přes nátěry a další opatření by ale nejúčinnější pomocí bylo restaurování oltáře, což je ale podmíněno finančními prostředky. Ty ale místní farnost nemá a proto se farář Buček rozhodl požádat Ministerstvo kultury o dotaci. „Požádali jsme letos přibližně o milion korun. V případě, že dotaci nedostaneme, jsme bohužel připraveni i na variantu, že když tu červotoč pracoval 300 let, může pracovat ještě nějaký čas. My budeme jen vyčkávat, až ministerské peníze dotečou,“ vysvětlil Libor Buček.

Další variantou by mohlo být i to, že na opravu oltáře získá kostel jen část peněz. I na to jsou památkáři připraveni. „V první etapě by mohlo dojít jen k zajištění a konzervaci. V Další etapě by se po zpevnění dřevní hmoty mohlo přistoupit k očištění a doplnění chybějících částí, těch dořezeb, a potom už jen doretušování, polychromie,“ dodala památkářka Soňa Zouharová.

O tom zda kostel Nejsvětější trojice v Dýšině dotaci na opravu oltáře získá, by mělo být rozhodnuto v průběhu března.

Hlavní raně barokní oltář kostela je z roku 1666, v 18. století doplněný a v 19. století opravený. V jeho nice je umístěna barokní replika pozdně gotické Panny Marie s Ježíškem z roku 1723. Do nástavce hlavního oltáře je zasazen obraz Nejsvětější Trojice z roku 1851 od plzeňského malíře Jana Herzoga. Po jeho stranách stály ve 2 patrech 4 sochy andělů, které z kostela zmizely v 80. letech. Po stranách oltáře stojí kopie původních pozdně gotických soch světců Šimona a Judy Tadeáše, které pro oltář roku 2001 vyřezal mistr Miroslav Binko z Dýšiny. Originály se staly sbírkovými předměty Diecézního muzea v Plzni. Nad brankami bývaly umístěny sochy sv. apoštolů Petra a Pavla, které však v 80. letech z kostela zmizely, neznámo kam.