Blovickou faru navštívila Božena Němcová i Jindřich Šimon Baar

22. leden 2021

Fara v Blovicích je budova s pozoruhodnou historií, kterou navštívila nejedna známá osobnost. Nachází se v Americké ulici přímo naproti kostelu sv. Jana Evangelisty. Ke zdejší faře se váží samé prvopočátky města jako takového.

Fara se nachází v blízkosti kostela sv. Jana Evangelisty

„První písemná zmínka o Blovicích pochází z roku 1284 a jednalo se o majetek nepomuckých cisterciáků, kteří zde založili gotický kostel a městečko,“ uvedl pracovník Muzea jižního Plzeňska v Blovicích Jiří Bouda. Místo, kde dnes stojí blovická fara, je pravděpodobně místo původní lokace. Během 14. století bylo městečko přeloženo a jednorázovou lokací vzniklo městské jádro kolem současného náměstí.

První písemná zmínka o blovické faře, tehdy takzvané plebánii, pak pochází z roku 1384. Během husitských válek plebánie patrně zanikla, ale dle Jiřího Boudy se znovu od roku 1654 objevuje v berní rule: „Od té doby je seznam duchovních po třicetileté válce již nepřetržitý.“ Posledním duchovním na blovické faře je současný administrátor zdejší Římskokatolické farnosti P. Piotr Marek, který pochází původem z Polska.

P. Piotr Marek – současný blovický duchovní

„Jedním z farářů zde byl i vlastenec František Jaroslav Vacek Kamenický (pozn. redakce: 1806-1869), psal básně, byl dobrým farářem a učitelem na zdejší škole, která se taky nacházela tady naproti faře,“ zmínil P. Marek. Kamenický na faře vítal mnoho známých spisovatelů a umělců. Současný blovický farář uvádí, že jednou z nich byla třeba i Božena Němcová, nebo Jindřich Šimon Baar. „Božena Němcová se s ním tady stýkala, přijížděla do Blovic a pravděpodobně tady na faře pár dní také bydlela, a to v mém pokoji, kde spím teď já, byl to tzv. Modrý pokoj,“ upřesnil Marek.

A jak se současnému blovickému duchovnímu v budově s takovou historií žije? „Já pocházím z hornické rodiny a my jsme bydleli v takových obyčejných panelácích. Nikdy jsem nepřišel do styku s takhle starými věcmi, ale vždycky jsem toužil po tom, mít takový dům, bydlet v takových místnostech, které připomínají dávné časy. Tak se mi to splnilo, jsem tu rád,“ řekl s úsměvem P. Piotr Marek.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio