Brdy se už připravují na velké změny

4. prosinec 2015

Od ledna skončí vojenský újezd Brdy. Část území se otevře turistům a cyklistům, část si vojáci nechají jako cvičiště.

Brdy čekají za měsíc revoluční změny. Od prvního ledna přestane po desítkách let existovat tamní vojenský újezd. Brdské obce v Plzeňském a Středočeském kraji dostanou zpátky své po válce zabrané území a na místě vojenského újezdu a v jeho okolí vznikne chráněná krajinná oblast Brdy. Turisté a cyklisté se podívají do míst, která jim dosud byla zapovězena.

„To nejzajímavější, co tam je, že je tam 260 km území lesa protkaného cestama bez jakýchkoliv staveb, bez jakékoliv civilizace," uvedl vedoucí nové chráněné krajinné oblasti Bohumil Fišer.

Postupně správa oblasti spolu klubem českých turistů vyznačí stezky pro turisty a cyklisty. Nebude to hned, některé stezky budou proznačené do léta, další až v dalších letech. Připraveno je tam zhruba 450 km cyklotras a několik desítek kilometrů tras naučných.

„Měla by vzniknout naučná trasa právě po těch atraktivních dopadových plochách, která by se měla věnovat i tomu dělostřeleckému využití a pak bychom rádi připravili naučnou stezku po zaniklých obcích na Padrťsku. V té jižní, dnes už zpřístupněné části, bychom rádi zřídili jednu naučnou stezku na Třemšín, která by měla mít interaktivní charakter," přiblížil Bohumil Fišer.

Návštěvníci CHKO Brdy narazí i na několik zákazů

Novou oblast bude spravovat Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky a platit tam samozřejmě budou jistá pravidla. Dovoleno nebude všechno, lidé musejí počítat i s několika zákazy.

„Těch zákazů není moc. Na celém území CHKO je zakázáno vjíždět motorovýma vozidlama a setrvávat mimo silnice a místní komunikace. Dost často si lidi pletou silnici a místní komunikaci i s cestama, které jsou třeba účelové komunikace, ale tam už ten vjezd právě v CHKO povolen není," upřesnil Jaroslav Obermajer z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Omezení se ale nebudou týkat pěších turistů a cyklistů, jejich pohyb na území chráněné krajinné oblasti je v podstatě volný. Přesto ale budou muset návštěvníci Brd včetně houbařů pravidla dodržovat, ještě dva roky totiž budou pyrotechnici čistit území od nevybuchlé munice.

„Plochy, které budou stále nepřístupné, budou řádně označeny, nemůže se tak stát, aby člověk prošel někam, kde nemá co dělat a ta pyrotechnická sanace, která bude probíhat, tak lidi budou mít také dostatečné informace, aby věděli, kde právě probíhá, kde už proběhla a kam zatím nemůžou vstupovat," doplnil Karel Urban z újezdního úřadu současného vojenského újezdu.

Část prostoru si chce armáda nechat

Prostor vojenského újezdu se ale lidem neotevře celý, do některých částí Brd se turisté ani v budoucnu nedostanou. Armáda si totiž část území ponechala. Prostor už ale nebude vojenským újezdem, bude to posádkové cvičiště.

„Vlastní posádkové cvičiště zabírá asi dvacet procent té současné rozlohy a na tom posádkovém cvičišti bude dále probíhat výcvik armády ČR. Posádkové cvičiště vlastně navazuje na kasárna v Jincích," uvedl Karel Urban.

Vyjádřeno v procentech, od ledna se turistům a cyklistům otevře zhruba dvacet až třicet procent bývalého újezdu. Všechny plochy po vojácích pak budou přístupné do konce roku 2017.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio