Česká inspekce životního prostředí vloni v Plzeňském kraji provedla přes 1 600 kontrol

Kácení buku v Třešti
Kácení buku v Třešti

Znečišťování ovzduší, vodních toků nebo neoprávněné kácení lesních porostů. I za to vloni padaly pokuty od České inspekce životního prostředí. A jen v Plzeňském kraji minulý rok inspektoři rozdali téměř 300 pokut.

Oblastní inspektorát provedl o více 240 kontrol více než vloni. „Je to způsobeno nárůstem podnětů. Ty byly především na pachovou postižitelnost a na zateplování. Tam je problém v tom, že u panelových domů ve štěrbinách hnízdí ptáci, a pokud se vlastníci domů rozhodnou, že dům zateplí, tak firmy bez ohledu na to, zda tam hnízda jsou či nikoli, všechny skuliny a štěrbiny rovnou zacpou. Za to hrozí firmám pokuty v řádech desítek tisíc korun,“ řekla ředitelka plzeňského inspektorátu ČIŽP Petra Horčicová.

Nejvyšší pokutu v kraji, milion korun, dostaly loni od ČIŽP Válcovny trub Chomutov. V Hrádku u Rokycan provozovaly pece v rozporu s povolením. „Inspektoři zjistili netěsnosti o velikosti až 70 centimetrů ve stěnách a střeše haly a úniky kouře s prachovými částicemi do ovzduší," řekla Horčicová.

Minulý rok bylo uděleno méně pokut

STF Plastic Recycling dostala pokutu 480 tisíc korun za to, že v areálu bývalé Škody Plzeň bez povolení zřídila linku na zpracování odpadních PET lahví a víček dovezených z Německa. Navíc bez dokladů přepravila zpět 1 400 tun výstupu z této linky, který nebyl recyklátem, ale stále odpadem. Třetí nejvyšší pokuta, 250 tisíc korun, byla uložena firmě  JÁ&TY s.r.o., která kácela stromy v katastru Horní Slavkov bez povolení.

Přestože počet kontrol meziročně stoupá, objem vybraných pokut byl podle ředitele ČIŽP Erika Geusse nižší. Podle ČIŽP v Plzni podobně jako v Ostravě za poslední roky výrazně klesl podíl emisí velkých podniků, ale prudce se zvedl podíl znečištění od automobilů a z lokálních topenišť.

Většina velkých zdrojů už se na znečištění podílí minimálně, velké firmy jsou kontrolovány velmi často, například ostravské ocelárny až 35krát za rok. Velké podniky, v Plzni hlavně obě teplárny, mají kontinuální měření emisí.

V Plzeňském kraji udělili inspektoři pokuty za více než 12 milionů korun.