Český Archimédés byl samotář, oženil se až po šedesátce

7. květen 2021

Rybník Obžera se nachází zhruba mezi Věšínem a Rožmitálem pod Třemšínem a byl vybudován kolem roku 1701 pro potřeby jedné ze dvou zdejších vysokých pecí. Ta fungovala až do roku 1815, kdy vyhasla a následně byla přestavěna na cánový hamr.

Zde pracoval Karel Gangloff na svých vynázelech

„Tam se zpracovávalo železo z vysokých pecí na cány, to jsou takové pruhy železa,“ řekl kurátor sbírek Podbrdského muzea Rudolf Šimek. Cánový hamr byl později také zrušen a byl přebudován na pilu a šindelku. „Šindelka byl vynález Karla Gangloffa, lesmistra a vynálezce. Dodnes se dále například zachovalo rozdělení rožmitálských lesů na pravoúhlé úseky, které on ustanovil,“ uvedl Šimek.

Gangloff také nechal vybudovat na rožmitálském panství dvě velkokapacitní šindelky, z nichž jedna byla právě zde u rybníku Obžera. Měl tady také jednu ze svých dvou dílen, kam nikdo krom něho nesměl, a kde vymýšlel nové vynálezy. „Přímo na tomto místě postavil prototyp svého stroje, který si patentoval v roce 1875, a to stroj na výrobu sirkových dřívek. V té době to mohlo způsobit neuvěřitelnou revoluci, protože ten stroj dokázal za 10 pracovních hodin vyrobit na 11 milionů sirkových dřívek, přičemž do té doby se vyráběly malými hoblíky. Tento stroj by svou kapacitou dokázal nasytit celý trh ve střední Evropě,“ popsal jeden z mnoha Gangloffových vynálezů pracovník muzea.

Samotář žijící se svými sestrami

Karel Gangloff žil skutečně samotářským způsobem života. „Celý jeho život s ním žily jeho dvě sestry, které se nikdy neprovdaly a obě se dožily úctyhodného věku 88 let,“ řekl Šimek. Když Gangloff přišel podruhé do Rožmitálu, tak se ve svých 64 letech zamiloval a oženil se s jistou Františkou, která do té doby žila v jedné domácnosti se svým svobodným bratrem. Františka i po Gangloffově smrti nadále vedla obchod se šindelkami a ještě dvakrát nechala šindelku patentovat.

„My jsme zjistili, proč se Karel Gangloff do té doby neoženil a možná i to, proč vedl svůj osamělý život vynálezce a lesmistra. V jeho 20 letech mu diagnostikovali těžkou varikokélu, to jsou takové křečové žíly na varlatech, které ho pravděpodobně odsoudily k neplodnosti. Proto nás docela překvapilo, že se našly dva vyděračské dopisy, kde když se měl ženit s Františkou, jej vydírala jakási Zíbová, že pokud nezaplatí poměrně vysokou částku, skoro 110 zlatých, tak na něj poví, že s ní měl milostné pletky. Zaplatil dvanáctinu svého ročního platu, takže na tom asi bylo něco pravdy,“ uvedl zajímavost o takzvaném českém Archimédovi Rudolf Šimek.

Vzdálenost od Plzně: cca 45 km

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio