Chráněná krajinná oblast Český les na Domažlicku má dvě nová bezzásahová území

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dohodu o rozšíření podepsali vpravo Josef Vojáček za Lesy ČR a František Pelc za Agenturu ochrany přírody a krajiny

Oblasti, kde do vývoje přírody nebude zasahovat člověk, se nacházejí v přírodní rezervaci Starý Hirštejn a Pleš. Dohodu podepsali zástupci Lesů České republiky a státní Agentury ochrany přírody a krajiny.

Obě území mají dohromady přes 53 hektarů a lidé tu od teď nebudou smět hospodařit ani těžit dřevo. Některé stromy tu rostou i 200 let. „V lokalitě přírodní rezervace Pleš se nezasahuje několik desítek let. Kvůli suťovým polím a vysokému výskytu balvanů, je porost pro lesnické hospodaření poměrně nepřístupný. Vyhlášení bezzásahovosti je v podstatě jen potvrzením stávajícího stavu,“ uvedl lesní správce Přemysl Randa.   

Fakt, že se na území přírodní rezervace nezasahuje, je podle ředitele správy CHKO Český les Tomáše Peckerta vidět i na stavu ekosystému: „Nachází se tu řada druhů, které jsou buď vázány na mrtvé dřevo, ať už jsou to doupní ptáci, ale zároveň jsou to i houby, lišejníky nebo dřevokazný hmyz. Například při posledním monitoringu tu bylo nalezeno 190 druhů hub. Ukazuje to na to, že pralesovité porosty tu historicky byly a přetrvávají dodnes.“

Ekosystém lesa sledují vědci

Bezzásahová území pravidelně zkoumají vědci a budou i nadále. „Poznatků, o tom jak se vyvíjí lesy ve střední Evropě, zejména s ohledem na intenzivně probíhající klimatickou změnu, je stále nedostatek. Proto se plochy, které jsou ponechány bez zásahu, zároveň monitorují. To znamená, že se tam měří průměr stromů, výskyt různých druhů živočichů, rostlin i hub. To se všechno porovnává a výsledky jsou využitelné nejen pro vlastní management toho chráněného území, ale i pro management hospodářských lesů,“ vysvětlil ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky František Pelc.

Význam pro lesníky si uvědomuje také generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček: „Ta území jsou pro nás důležitá z důvodu potvrzení procesů, které v těchto územích probíhají. Uvidíme, jakým způsobem se mění dřevinná skladba i charakter daného území. Podle toho bychom mohli vyvodit příslušné závěry a v podstatě hospodařit přírodě blízkým způsobem i v ostatních porostech.“

Celkem je teď v CHKO Český les celkem 210 hektarů oblastí bez zásahů člověka. Podle ochránců přírody je to jen nepatrný zlomek celkové rozlohy.