Dar Holčovicím

Povodeň

Dar Holčovicím na Bruntálsku, které byly v létě roku 1997 zasaženy katastrofálními povodněmi dnes předají představitelé města Plzně. Jedná se o plně vypracovaný územní plán obce, jehož realizaci dohodl s Holčovicemi tehdejší plzeňský primátor Zdeněk Prosek.

V roce 1997 po povodních na severní Moravě poskytla Plzeň jednorázovou finanční pomoc Holčovicím a Albrechticím v okrese Bruntál, jejichž území byla významně poškozena řekou Opavicí a jejími přítoky. Kromě peněz Plzeň poskytla odbornou technickou pomoc, která spočívala ve vypracování dosud chybějícího územního plánu Holčovic. Na jeho realizaci se podíleli výhradně zaměstnanci městské správy v Plzni. Náklady se podle Františka Zídka z plzeňského útvaru koncepce a rozvoje pohybují kolem sedmi set tisíc korun.