Dělají víc pro děti než pro sebe. Hejtman je za to ocenil

18. září 2016
Hejtman Plzeňského kraje ocenil dobrovolníky, kteří se ve volném čase věnují práci s dětmi. Zleva Miloslav Antoš, Petra Koukolíková, Eva Kárníková a Josef Vlček

Hejtman Václav Šlajs a předseda Plzeňské krajské organizace Pionýra Martin Mlynářík poděkovali dobrovolníkům z řad veřejnosti, kteří se ve volném čase věnují práci s dětmi. V rámci projektu „Víc pro děti než pro sebe“, který Plzeňský kraj vyhlašuje společně s Pionýrem, převzala čtveřice dobrovolníků děkovný list za práci s mládeží v rámci projektu, šek na 10 tisíc korun a poukázku na odběr knih.

Projekt „Víc pro děti než pro sebe“ je společným tříletým projektem Plzeňského kraje a Plzeňské krajské organizace Pionýra, jehož cílem je podpořit dobrovolnickou práci s dětmi a mládeží a zvýšit její celospolečenskou prestiž.

Celkem 20 dobrovolníků, nominovaných veřejností, hodnotila komise zástupců Plzeňského kraje a Pionýra. Na základě délky praxe, intenzity práce s dětmi a mládeží a množství činností v organizaci vybrala komise čtyři zajímavé osobnosti.

Ocenění byla udělena ve čtyřech kategoriích:

Vedoucí oddílu sdružení dětí a mládeže - Miloslav Antoš
Miloslav Antoš ve spolku Pionýr pracuje jako dobrovolník od roku 2006, ale členem Pionýra se stal už ve svých devíti letech. V současné době je vedoucím oddílu Rafani, který se schází jednou týdně. Mimo to se podílí na vedení skupiny, přípravě tábora, organizaci akcí pro veřejnost. Jeho kolegové uvádí, že se s ohromným nadšením pro vše pionýrské se vrhá do přípravy akcí, vymýšlení nových aktivit a her. Je nadšeným sportovcem a snaží se pro sport získat i děti.

Trenér dětského/mládežnického sportovního oddílu - Josef Vlček
Josef Vlček se už 9 let věnuje ve svém volném čase po práci trénování volejbalu. Jeho nominaci zaslala za hráčky Tereza Kislingerová, která doslova napsala: „Hned jak jsem se dozvěděla o projektu Víc pro děti než pro sebe, tak jsem měla jasno, že musím poslat přihlášku. Docházím totiž už osmým rokem na volejbal a už od mých začátků mě trénuje Josef Vlček (dále jen Pepák). A právě on je ten, kdo rozhodně dělá víc pro nás (děti) než pro sebe. Neznám nikoho, kdo by ho neměl rád nejen jako trenéra, ale hlavně jako dobrého přítele. Vyznačuje se neskutečnou obětavostí, laskavostí a chutí nás trénovat.“

Dobrovolník navštěvující dětská oddělení nemocnic, spolupracující s dětskými domovy - Eva Kárníková
Paní Eva Kárníková plete soupravičky pro předčasně narozená miminka a dvakrát do roka je předává Neonatologickému oddělení Fakultní nemocnice a do zařízení Klokánek v Janovicích nad Úhlavou. Pletení se věnuje denně a počet upletených oblečků a soupraviček už ani nepočítá.

Dobrovolník, který se věnuje pomoci dětem zdravotně nebo psychicky postiženým, nebo sociálně slabším - Petra Koukolíková
Paní Petra Koukolíková aktivně spolupracuje s organizací Občanské sdružení ProCit od roku 2012. Vede kurzy plavání pro začátečníky a pokročilé, organizuje a zajišťuje jednorázové akce pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra, pracuje ve školství a má s těmito dětmi bohaté zkušenostmi. Také vede vzdělávací semináře a besedy se žáky základních škol. Paní Koukolíkovou děti milují, je velmi organizačně schopná, kreativní, cílevědomá a milá.