Delegace Plzeňského kraje, Plzně, Domažlic a Biskupství plzeňského se představí na audienci ve Vatikánu

Věřící z celého světa

Zřejmě vůbec poprvé zazní 15. prosince ve Vatikánu klasika českých Vánoc - Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. V bazilice svatého Marka na Benátském náměstí v Římě ji uvede domažlický pěvecký sbor Čerchovan, orchestr plzeňské konzervatoře a čtyři sólisté. Návštěva delegace Plzeňského kraje, Plzně, Domažlic a Biskupství plzeňského je mimořádnou příležitostí ke zviditelnění kraje a města v nejmenším nezávislém státě na světě. V rámci generální audience Západočechy přijme papež Benedikt XVI. Více se na tiskové konferenci dozvěděl Jiří Blažek.

Návštěva se uskuteční od 14. do 16. prosince díky iniciativě velvyslance ČR ve Vatikánu Pavla Vošalíka a Plzeňský kraj je po Jihomoravském a Zlínském kraji třetím regionem ČR, který se ve Vatikánu představí. „Myšlenka prezentovat Plzeň a Plzeňský kraj ve Vatikánu vznikla v souvislosti s kandidaturou Plzně na Evropské hlavní město kultury v roce 2015“, poznamenala bývalá náměstkyně plzeňského primátora Marcela Krejsová, jíž se dokonce letos podařilo od papeže získat pro Plzeň požehnání v souvislosti s kandidaturou.

Představitelé města a kraje se zúčastní poslední předvánoční generální audience u papeže. Audience se konají ve středu v aule Pavla VI., kam se vejde až 10.000 lidí. Papež tam vždy promlouvá ke skupinám poutníků v jejich vlastních nebo v podobných jazycích na různá témata. Oslovení poutníci vždy reagují potleskem, křikem a povstáním. Za delegaci z Plzeňského kraje se při této příležitosti ozve Čerchovan v chodských krojích, který zazpívá krátce moteto Svatý Václave zhudebněné Maxmilianem Biedermannem. Na závěr asi hodinové generální audience pak papež osobně přijímá a zdraví vybrané hosty. Jedněmi z nich bude i delegace z Plzeňska.

Pro tu příležitost přiveze biskup papeži dokumenty o takzvaných Borských tezích. V Boru u Tachova vznikly před 127 lety a byly to vůbec první teze, které se týkaly sociálního učení církve, vysvětil Radkovský. Papež dostane také od kraje, Plzně a Domažlic do němčiny přeloženou knihu Eduarda Petišky Čtení o svaté Ludmile, Václavovi a Vojtěchovi. Protože Benedikt XVI. má velmi rád hudbu, dostane také nějaké nahrávky.

Představitelé církve i lokální politici v Římě také položí květiny ke hrobu papeže Jana Pavla II. a ke hrobu plzeňského rodáka, arcibiskupa pražského a později kardinála Josefa Berana, který je pochován vedle papežů v kryptách svatopetrské baziliky.