Dětská univerzita v Plzni láká stále víc studentů

29. říjen 2015
Pokus z kategorie "hrnečku vař "! (ilustrační foto)

Zájem o dětskou univerzitu pořádanou pedagogickou fakultou v Plzni stále roste. Malým studentům nabízí například chemii, fyziku, jazyky a nově i výpočetní a didaktickou techniku.

Dětskou univerzitu v Plzni pořádá letos už druhým rokem Fakulta pedagogická Západočeské univerzity. Žáci ze základních škol si tam mohou zapsat různé předměty a v prostorách fakulty je pak učí současní i budoucí učitelé. Cílem tohoto projektu je podpořit zájem dětí o technické a přírodovědné obory.

Jedním z nich je například chemie. Lekce probíhají přímo v laboratořích katedry chemie a děti se tam prostřednictvím pokusů učí chápat, jak některé jevy fungují - například oheň. Lektoři jim ukazují, co je potřeba k tomu, aby oheň hořel a jakým způsobem se dá uhasit.

„Probíhá téma oheň, děti dostanou pracovní list, kde mají seznam všech pokusů, které budou dělat. Například je tady: Hoří kapalina v Alpě? Takže porcelánová miska, Alpa, zápalky jsou pomůcky a doplní si své pozorování," popsal postup Vladimír Sirotek z katedry chemie.

Počet pokusů, které děti za jednu lekci stihnou, se liší podle náročnosti tématu. Pro téma oheň je to zhruba pět až šest pokusů a to ještě doplňují demonstrační pokusy, které předvádí lektorka. Právě pokusy na výuce děti baví nejvíc.

„Mě ta chemie baví. Pokusy různé, třeba s ohněm a s mrazíkem," pochvaloval si devítiletý Martin, který chodí do třetí třídy.

Bezpečnost je důležitá, děti to ale musí bavit

Všechny děti mají na sobě ochranné pláště a musí používat i další ochranné pomůcky. Uhlídat třídu osmi malých studentů ale nebývá pro lektory mnohdy zrovna jednoduché.

„Je to těžké, někdy velmi. Člověk se na to kouká úplně z jiného pohledu, když to dělá sám. Uvědomuju si daleko víc věcí, které jsou nebezpečné a u pokusů, které jsou běžné, se snažím zpestřit tím, že vymyslím něco zajímavého k tomu," uvedla lektorka dětské univerzity doktorandka Alena Šrámová, která práci pro dětskou univerzitu vnímá jako dobrou zkušenost.

Chemie ovšem není zdaleka jediným oborem, který mohou děti na dětské univerzitě v Plzni studovat. Přihlásit se mohou také na matematiku, fyziku, pedagogiku, hudbu a samozřejmě i jazyky.

V nabídce je ale i tanec a výpočetní a didaktická technika. Stejně jako na vysoké škole, čeká i na účastníky dětské univerzity slavnostní promoce. Koná se vždy na konci semestru.

Pro případné zájemce o studium jsou stále ještě volná místa. Hlásit se mohou žáci základních škol od první do deváté třídy a to na adrese: http://deti.zcu.cz/cs/clanek/1-informace. Tam jsou k dispozici i další podrobnosti.