Do Kašperských Hor se letos vrátí Karel IV.

22. únor 2016
Zprávy , Zprávy
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Císař Karel IV.

Rok 2016 završil sedm set let od narození tohoto významného panovníka. Právě jemu budou letos věnovány také kašperskohorské městské slavnosti a připomenou ho i další akce na Šumavě.

Kašperské Hory se připravují na oslavy roku Karla IV. a hrad i město k tomu mají hned několik důvodů. Český král a římský císař se totiž této části Šumavy hodně věnoval a zanechal tam za sebou opravdu výraznou stopu. A právě jeho zakladatelskou činnost nejen v oblasti Kašperských Hor připomenou letošní akce.

V Kašperských Horách se velkému panovníkovi rozhodli věnovat městské slavnosti. Od narození Karla IV. letos uplyne sedm set let, ale na Šumavě mají důvodů k oslavám spojených s tímto panovníkem mnohem víc. Slavit se bude 660 let od doby, kdy Karel IV. založil hrad Kašperk a 660 let od založení tzv. Zlaté stezky, tedy obchodní komunikace, která vedla Z Kašperských Hor do Pasova.

Kašperk

Oslavy chystá i partnerské město Grafenau

„I naše partnerské město v Bavorsku bude slavit kulaté výročí spojené s Karlem IV., protože to bude letos 640 let, co Karel IV. udělil tomuto městu městská privilegia. A těch výročí bychom našli ještě více, takže je to poměrně překvapivé, kolik asi času a zakladatelského úsilí Šumavě a Pošumaví věnoval," upozornil kastelán hradu Kašperk Zdeněk Svoboda.


Akce oslavující Karla IV. a jeho zakladatelskou činnost budou na Šumavě probíhat v průběhu celého roku. Podrobnosti o letošním výročí narození tohoto panovníka najdete na webu Stránky Spolku Otec vlasti Karel IV.

Všechny tyto významné události budou letos připomínat akce především historizujícícho charakteru. Ať už to budou ony zmiňované městské slavnosti v Kašperských Horách a na Kašperku nebo v partnerském městě Grafenau.

„Takže se vlastně po těch několika staletích Karel IV. na Šumavu vrátí. Věříme, že přijede i na koni s nějakým honosným doprovodem a věříme tomu, že se sem vrátí nejenom takové ty kostýmované ukázky historie, ale i nějaké skutečné myšlenky a odkaz toho a smysl toho, proč on se o toto velmi cenné území zajímal," vysvětlil Zdeněk Svoboda.

Speciální naučná stezka odhalí skrytou minulost v souvislostech

Novinkou bude navíc letos i nová naučná stezka. Alespoň částečně představí původní obchodní cesty založené Karlem IV. Trasa už je zčásti vyznačená turistickými značkami pro pěší, nově ji ale doplní i malé tabulky s QR kódy a s čísly, ke kterým si turisté přečtou podrobné informace v doprovodných letácích. Lidé si tak budou moci udělat alespoň částečně představu, jak to na daném místě před více než šesti sty lety asi vypadalo. V dosud nic neříkajících terénních nerovnostech a valech tak například náhle rozpoznají unikátní systém úvozových cest.

„Ti soumaři vychodili nebo vyjeli takové hluboké úvozy, které se v kopcovitém terénu rozdvojují. Jsou tam dokonce vidět výhybky v krajině, v terénu a to dnes všechno tady máme dochované a je prostě krásné, když se touláte šumavskou přírodou a nacházíte takovéto terénní pozůstatky lidské činnosti, které ale nicméně neměly žádný devastující vliv na tu krajinu tady," popsal kastelán Svoboda.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio