Do Nepomuku přitahují turisty sv. Jan a Černí baroni

sv. Jan Nepomucký

Přes 300 fotografií soch svatých Janů Nepomuckých z celé Evropy nashromáždil za tři roky nepomucký fotoklub. Právě svatý Jan Nepomucký, který se ve městě narodil, a zámek Zelená Hora u Nepomuku přitahují do těchto míst turisty. Zámek zatím nemá žádné exponáty, a proto město Nepomuk otevřelo v muzeu dvě nové expozice Zelená Hora a Černí baroni, které návštěvníky seznamují s historií památky, oblasti a s působením PTP praporů "politicky nespolehlivých" vojáků.

Ke sbírání fotografií soch Jana Nepomuckého místostarosta Pavel Jiran s nadsázkou řekl, že po Evropě jich je tisíce a město chce mít všechny. Ještě dodal, že Nepomučtí osloví přes internet všechny návštěvníky stránek města po celém světě, kteří by mohli pomoci.

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Radnice nyní usiluje o to, aby se turisté, kteří navštíví pražský Karlův most, už u sochy Jana z Nepomuku dozvěděli, že 120 kilometrů od Prahy je kostel s oltářem na místě jeho rodné chalupy.

Svatý Jan Nepomucký se narodil kolem roku 1340 v Pomuku, dnešním Nepomuku, který náležel nedalekému klášteru Zelená Hora. Byl generálním vikářem pražské arcidiecéze a mučedníkem katolické církve. Dne 20. března 1393 zemřel během mučení na staroměstské rychtě, dnes domu č. 12 na rohu ulic Rytířské a Na Můstku. Jeho tělo pak bylo svrženo z Karlova mostu.

Zelená Hora u Nepomuka

Kult svatého Jana Nepomuckého je spojen s českým barokem, kdy patřil k nejvýznamnějším světcům. Je zemským patronem Čech a Bavorska. Stovky kostelů a kaplí zasvěcených svatému Janovi jsou v ČR i za hranicemi. Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny. Najdeme je zejména na mostech (patron vod) a dalších místech.

V mnohem pozdější době proslul Nepomuk v souvislosti s působením pomocných technických praporů. Součástí nové expozice v muzeu jsou stovky fotografií ze zámku i dokumenty o PTP, které zapůjčil sedmasedmdesátiletý místní občan Bohuslav Šotola, jeden z Černých baronů. Na Zelené Hoře v roce 1953 rok pobýval s autorem Černých baronů Miroslavem Švandrlíkem. Prozradil, že má ve sbírce přes tisíc pohlednic, sbírá je už 40 let. Některé z nich jsou i 100 let staré.

Černí baroni