Dobřany jsou součástí územní studie týkající se zadržování vody v krajině

8. únor 2024 19:31

Krajinu kolem řeky Radbuzy od Dobřan po Plzeň by mohly v budoucnu doplnit tůně, mokřady a nové cesty. Opatření k zadržení vody v krajině navrhuje právě vznikající územní studie. S autory studie mohli lidé v dotčených obcích v minulých dnech diskutovat a přicházet i s novými nápady.

Územní studii představili autoři veřejnosti

Krajinu od Dobřan směrem k Plzni čeká v příštích letech ozdravný proces. Vycházet bude z Územní studie povodí Radbuzy od Dobřan po vzdutí nádrže České údolí. Studii, která se zaměřuje hlavně na zadržování vody v krajině, nechal zpracovat Plzeňský kraj v rámci projektu Zdravá krajina. Území kolem Dobřan bylo vybrané jako pilotní oblast. Ještě než odborníci studii dokončí, diskutují s lidmi z dotčených obcí a chtějí slyšet jejich připomínky a nápady. Taková setkání proběhla v uplynulých dnech v Liticích, ve Lhotě a v úterý 6. února i v Dobřanech.

Na veřejné setkání v suterénu dobřanské radnice přišlo jenom pár občanů, včetně zadavatelů a zpracovatelů studie a zástupců radnice bylo v místnosti zhruba 15 lidí. Územní studii představil hlavní zpracovatel Vladimír Burian.

Zadržení vody i širší síť cest

V plánu jsou opatření k zadržení vody v krajině a úpravy toků. „Upravené toky by se měly vracet do více přírodního stavu, jedná se třeba o tůně nebo mokřady. Řešíme také protierozní opatření například v podobě remízků,“ uvedl Vladimír Burian. Studie, kterou zpracovatelé dokončí a odevzdají koncem dubna, ale představuje i další témata. „Umisťujeme do krajiny čistě přírodní prvky, rozšiřujeme biokoridory a podobně. Také se snažíme navrhnout širší cestní síť, abychom propojovali jednotlivá místa a zároveň vytvářeli nové vycházkové okruhy pro obyvatele.“ Studie bude mimo jiné jedním z podkladů pro územní plánování.

Starosta Dobřan Martin Sobotka je rád, že si Plzeňský kraj vybral jako pilotní oblast pro takovou územní studii právě Dobřany a okolí. Jako problém při ozdravování krajiny vidí roztříštěnost pozemků a množství majitelů. Nicméně pokud jsou pozemky obecní, mohou Dobřany některá opatření zavádět hned. „Teď stavíme obrovský remízek, intenzivně pracujeme i na obnově cest.“

Jakub Rataj, který na krajském úřadě v Plzni vede oddělení vodního hospodářství, věří, že další posun umožní komplexní pozemkové úpravy. Samotný proces narovnání vlastnických vztahů nicméně trvá až pět let a pak je minimálně dva roky třeba počítat na realizaci opatření.

autoři: Lukáš Milota , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio