Domažlice mají nového historicko - turistického průvodce

17. únor 2015

Po více než dvaceti letech vyšel nový průvodce Domažlicemi. Rozšířené vydání má tři části. První se věnuje historii, druhá památkám, třetí část knihy patří německy mluvícím turistům. Podle autora Zdeňka Procházky nabízí průvodce řadu unikátních a dosud nezveřejněných dokumentů.

„Je tam řada starých vedut, které se podařilo najít v archivech, je tam taky hodně využito informací z okresního archivu v Horšovském Týně. Takže jsou tam různé plány, ať už Branka, Chodský hrad, ty jsou tam uveřejněny poprvé.“, uvedl Zdeněk Procházka. Podle něj je historii věnován větší prostor, ale v publikaci jsou i informace související s aktuálními projekty. Například přestavbou městského pivovaru ve společensko-kulturní centrum nebo instalací pomníku na Baldově, který bude připomínat husitskou bitvu u Domažlic.

Vydání Historicko - turistického průvodce městem a jeho památkami finančně podpořilo město Domažlice prostřednictvím grantu Podpora významných počinů částkou 44 tisíc korun. Vedení Domažlic publikaci mimo jiné využije i pro reprezentační účely města.

Zdeněk Procházka vydal první Historicko-turistického průvodce již v roce 1993. Nyní ovšem vydání přepracoval a rozšířil.

Zdeněk Procházka vydal první Historicko-turistického průvodce již v roce 1993. Nyní ovšem vydání přepracoval a rozšířil

Letošní rok bude pro město Domažlice v mnoha ohledech výjimečný. Mimo jiné také proto, že letos je to přesně 750 let od založení města. Na celý rok jsou proto naplánovány nejrůznější kulturní akce, které vyvrcholí v říjnu. Právě k jubileu Domažlic vyšla nová publikace domažlického historika, badatele a nakladatele Zdeňka Procházky.

Spustit audio