Důmyslně řešené barokní toalety, kopie rouch i konvent. Nejen to najdete v Plasích

2. červen 2023

Stavba na vodě, to je to pravé označení pro bývalý cisterciácký klášter v Plasích na severu Plzeňska. Tato národní kulturní památka toho návštěvníkům nabízí k vidění spoustu.

Klášter byl založen ve 12. století Přemyslovci, konkrétně knížetem Vladislavem II. Historii kláštera bychom mohli připodobnit k historii střední Evropy jako takové. "Třeba 12.-13. století bylo pro klášter období rozkvětu. Naopak během husitských válek byl klášter poničen a následně přišla ekonomická krize. To znamenalo úpadek, který trval přes 200 let," uvedla zástupkyně kastelána Kláštera Plasy Monika Tuková. Situace se opět změnila až v době barokní, kdy zde došlo k řadě přestaveb, jako například k přestavbě kostela, nejdůležitější části klášterního areálu.

Budova konventu je jednou z posledních, které byly v areálu v období baroka postaveny. Význam slova konvent značí onu obytnou budovu určenou pro mnichy, která má čtvercový půdorys s rajským dvorem uprostřed. Tento pojem ale také označuje samotnou komunitu, která prostor využívala.

Atraktivní zastavení u toalet

Barokní toalety jsou součástí běžné prohlídky. Pro návštěvníky to bývá dle slov zástupkyně kastelána atraktivní zastávka: "Jednak jsou tu k vidění prevéty, tedy zavěšené záchody nad Královskou štolou, což je takový páteřní odtokový kanál, který proplachuje barokní toalety. Vedle nás pak jsou ještě dvě kabinky, které sloužily jako pisoáry," uvedla Monika Tuková.

Mnišská roucha

Mnišské roucho mělo a dodnes má pro řeholníky veliký význam a vyjadřuje také hlubokou symboliku. "Bílá barva symbolizuje čistotu, neposkvrněnost Panny Marie, jakožto patronky cisterciáků. Pro cisterciáky je to roucho opravdu významnou součástí jejich každodennosti. Vystavit originál není téměř možné a tady se jedná o kopie, které mají navodit atmosféru. Myslím si, že zdařile," sdělila Tuková.

Santini láká návštěvníky stále

Jan Blažej Santini-Aichel, zkráceně Santini, byl český barokní architekt italského původu. Proslavil se mnoha svými stavbami díky jedinečné architektuře. Například tento klášter v Plasích má své základy ve vodě. Santini nechal přímo v budově kláštera vzkaz všem budoucím generacím, který můžeme přeložit jako "Bez vody se tato budova zřítí". "To je jasný vzkaz o tom, že voda je v těch základech záměrně a máme se starat o to, aby tu byla i nadále," řekla zástupkyně kastelána.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Související