Dvoukmenná douglaska u loveckého zámečku Tři trubky v Brdech stojí za vidění

Lovecký zámeček Tři trubky
Lovecký zámeček Tři trubky

Zveme vás na výlet k douglasce, která je nově památkově chráněná. Jde o velikána, který se nachází v areálu bývalého loveckého zámečku Tři trubky, v chráněné krajinné oblasti Brdy na Rokycansku. Douglasku původem ze severní Ameriky tu na konci 19. století nechal vysadit tehdejší majitel panství Colloredo Mansfeld. Jde o strom se dvěma kmeny, který je vskutku mocný.

Douglaska tisolistá je dobře vidět ze silnice, která sem vede od Strašic. Zaparkovat autem se dá na začátku Chráněné krajinné oblasti Brdy, dál musíte po svých, nebo sednout na kolo. Vede sem modrá turistická trasa. Strom zatím není nijak označený, protože status státem chráněného stromu získal teprve počátkem června.

Douglaska tisolistá
Douglaska není náš původní druh. Pochází ze severní Ameriky. U nás se vysazuje od poloviny 19. století, nejprve v parcích jako okrasná dřevina, později i v lesích, jako dřevina hospodářská. Douglaska se často zaměňuje za jedli či smrk, jedná se však o samostatný druh. Snadno ji poznáme podle charakteristických šišek, které na stromě rostou směrem dolů a jako „jazýčky“ z nich vyčnívají trojcípé podpůrné šupiny.

Strom ale poznáte podle toho, že má dva kmeny a v parku zámečku se jedná o jeden z největších stromů vůbec. Roste asi dva metry za plotem areálu zámku. I to stačí k tomu, abyste si strom prohlédli pěkně zblízka.

Do areálu je vstup zakázán

Douglasku na konci 19. století (přibližně kolem roku 1890) nechal vysadit majitel zdejšího polesí hrabě Colloredo Mansfeld. Určitě v té době netušil, co zámeček a okolní panství v budoucnu potká. Ve 20. letech 20. století totiž v Brdech vzniklo vojenské cvičiště československé armády, které během druhé světové války zabírá německá armáda.

Po druhé světové válce už zámeček patřil jen a jen armádě. Konaly se tu bujaré oslavy a setkání. Podle Martina Langa z Muzea středních Brd ve Strašicích tu mimo jiných pobýval i obávaný kubánský komunistický diktátor Fidel Castro.

Lovecký zámeček Tři trubky i po roce 1989 dál zůstává v majetku Ministerstva obrany ČR. Veřejnosti je proto nepřístupný. Do areálu, ve kterém se nachází i památná douglaska, by ale brzy přístup měl být možný. Už letos se v jednom z objektů začne připravovat naučný a poznávací Dům chráněné krajinné oblasti Brdy.