EXKLUZIVNĚ: Český rozhlas získal vyjádření majitele firmy, která distribuovala jídlo zasažené salmonelózou

Český rozhlas má jako jediný k dispozici vyjádření majitele vývařovny ZRTAS Martina Zrny k epidemii salmonelózy. Tou onemocnělo přes sto lidí, když pozřeli špagety carbonara uvařené v této kuchyni. Martin Zrna zaslal písemné vyjádření, ve kterém celé situace lituje a je přesvědčen, že ze strany firmy nedošlo k žádnému pochybení.

Martin Zrna uvedl, že s nemocnými soucítí a jeho firma spolupracuje se všemi státními orgány, které událost vyšetřují. Je přesvědčen, že veškeré postupy při přípravě jídla byly v souladu s předpisy a salmonela se do kuchyně dostala v jedné ze surovin od dodavatele. Za 7 let fungování podle něj firma podobný problém neměla a je připravená ještě zpřísnit veškerou kontrolu výrobního procesu.

Otiskujeme celé vyjádření, bez redakčního zásahu:

Dobrý den,

omlouvám se za pozdější odpověď, v prvé řadě totiž komunikujeme s poškozenými a se státními organy, teprve poté se zástupci médií.

Především uvádíme, že je nám všem velice líto, že z našeho jídla vypukla tato nepříjemná epidemie, a soucítíme s poškozenými. Abychom získali relevantní údaje o příčinách celého problému, spolupracujeme ve všech směrech se státními orgány, které nás oslovují a navštěvují, a vedeme si také vlastní interní šetření. Máme zájem na co možno nejrychlejším objasnění celé situace a jsme připraveni přijmout veškerá opatření, aby se nic podobného v budoucnu neopakovalo.

V každém případě jsme přesvědčeni, že veškeré naše postupy byly provedeny plně v souladu s platnými normami a předpisy, zejména pak hygienickými. Výsledky předběžných šetření nasvědčují tomu, že salmonela se k nám dostala v jedné ze surovin od dodavatele a bohužel prošla našimi kontrolními mechanismy. Vylučujeme, že by ke kontaminaci mohlo dojít během skladování surovin v našich skladovacích prostorech, které odpovídají všem parametrům, ani během samotné přípravy pokrmů.

Co přesně bylo náplní kontroly, kterou u Vás dnes provedli hygienici?

Byly provedeny velmi důkladné stěry celé výrobny, výtěry a vyšetření u všech zaměstnanců, odebraní vzorků potravin, kontrola všech dodacích listů a další nutné administrativní kroky.

Jak si vy osobně vysvětlujete příčinu kontaminace?

Jak už jsem uvedl, vše je ještě relativně čerstvé a stále čekáme na výsledky všech šetření. I když je celá záležitost velmi vážná a nepříjemná, jsem přesvědčen o tom, že z naší strany nedošlo k žádnému pochybení.

Jaký dopad má celá situace na Vaši firmu?

Bohužel vnímám, že nastalou situací může být jméno firmy krátkodobě poškozeno. Věřím však, že se vše řádně vyšetří a vysvětlí, a že svou poctivou prací získáme důvěru všech našich zákazníků zpět. To je ale pochopitelně druhořadé, nyní je na prvním místě zdraví poškozených lidí.

Už jste se někdy do podobné situace dostali?

Za celou dobu existence firmy, tedy za nějakých 7 let, jsme problém podobného charakteru nikdy neměli. Věříme, že se tento ojedinělý problém nebude nikdy opakovat, a proto jsme připraveni ještě zpřísnit veškerou kontrolu celého výrobního procesu.

Jak dlouho zůstane Vaše firma uzavřená?

Firma bude uzavřena do ukončení oficiálního šetření hygieniků, které očekáváme každým dnem.

ZRTAS s.r.o.
Martin Zrna, jednatel

Salmonelóza
autor: kos
Spustit audio