Hana Heriánová

produkční

Každodenně zpracovávám vysílací podklady a doplňuji údaje o pořadech.

V Českém rozhlase Plzeň pracuji od června 2009, nejprve v programovém centru, kde jsem zpracovávala denní rubriky "Hledáte práci" pro Plzeň a Karlovy Vary a "Vaříte s Českým rozhlasem" také pro Plzeň a Karlovy Vary.

Od ledna 2013 pracuji v centru Výroby - Tvůrčí skupině Plzeň jako produkční kulturní a hudební redakce. Každodenně zpracovávám vysílací podklady a doplňuji údaje do odvysílaných pořadů. Připravuji honorářové podklady a na konci měsíce provádím jejich kontrolování a převod k dalšímu zpracování. Odbavuji všechny hudební a slovesné pořady vyprodukované v naší Tvůrčí skupině Plzeň. Úzce spolupracuji s režisérem slovesných pořadů a dohlížím, aby byl naplňován autorský zákon.

Co mě baví?

Ve volném čase ráda fotografuji, setkávám se s přáteli, věnuji se četbě. Nejraději ze všeho cestuji, ráda poznávám nové lidi, jiné kultury ...dýchám tu atmosféru..., sním si o tom, jaké by to bylo žít na daném místě.

Kromě Evropy, jsem navštívila i exotické destinace např. Thajsko, Brazílii, Dominikánskou republiku a Mexiko. Mojí srdeční záležitostí je však Španělsko, přesněji jih Španělska - Andalusie, kam se vracím často a ráda.

A co je na Andalusii tak skvělého, že se tam často vracím?

Flamenco, kastaněty, tklivé kytarové balady, sněhobílé malebné vesničky uhnízděné vysoko v kopcích, býčí zápasy, lenivé dny proložené siestou, bouřlivé večery s vínem a tancem, krásné dlouhé pláže, moře s průzračnou vodou a atraktivní památky, tak to je Andalusie.