Horšovský Týn zpracovává digitální povodňový plán

15. březen 2023 15:25, aktualizováno

Přes 150 nemovitostí v Horšovském Týně na Domažlicku je potenciálně ohroženo záplavami, jedná se především o území řeky Radbuzy a Černého potoka. Město proto zpracovává digitální povodňový plán, s jeho vytvořením mohou pomáhat i sami obyvatelé.

Horšovský Tým získal na zpracování dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Plán bude datově propojen přes povodňový informační systém – POVIS – s plány okolních obcí i celého kraje.

Podílet na tvorbě plánu se mohou i sami občané, jejichž nemovitosti se nacházejí v povodňové oblasti. „Některé potřebné informace máme k dispozici už z předchozího plánu ORP. Pro aktualizaci jsme obyvatele požádali o vyplnění dotazníku, který najdou jak na webových stránkách města, tak v našem měsíčním zpravodaji. Potřebujeme základní údaje, jako je adresa nemovitosti, kontakt na osoby, jež zde žijí, informace, zda se na adrese nacházejí děti nebo tělesně postižené osoby, a také požadavky na pomoc s evakuací, se zvířaty a podobně,“ popisuje starosta Horšovského Týna Josef Holeček.

Sesbíraná data budou využita k vytvoření plánu pro konkrétní nemovitosti. Dále budou sumarizována ohrožená místa a informace poslouží příslušným orgánům, aby v případě povodně správně organizovaly záchranné a zabezpečovací práce.

autoři: Jakub Kabourek , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio