Jak ušetřit za energie poradí ve středisku EKIS na ZČU v Plzni

31. květen 2023 20:10, aktualizováno

Jaké energetické systémy použít při stavbě domů nebo kde ušetřit za elektřinu? Právě tohle teď řeší nejen domácnosti, ale i firmy nebo na úřady. Poradit všem mohou ve středisku EKIS na Západočeské univerzitě v Plzni.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zřídilo jedno z Energetických, konzultačních a informačních středisek EKIS na Fakultě aplikovaných věd. „Klientů z řad fyzických osob je naprostá většina, ale stoupá i zájem ze strany obcí a firem,“ uvedl Jan Pašek, vedoucí střediska. „Ve špičce jsme, co se týče návštěvnosti, byli od ledna zhruba do poloviny ledna, kdy jsme přivítali desítky lidí denně. Nyní se jedná v průměru spíše o jednotky.“

Aktuální trend v oblasti energií je jednoznačně směřování k využití solární energie, a to jak na výrobu elektřiny prostřednictvím fotovoltaiky, tak na výrobu tepla pomocí solárních kolektorů. Na druhou stranu se odstupuje od plynových kotlů. Nemusíte ale panikařit, pokud je kotel úsporný, není dle Jana Paška důvod si ho neponechat. I takovéto informace se v EKISu dozvíte.

Ve středisku si mohou klienti nechat poradit s koncepcí budov, úsporou spotřebovávané energie nebo s její výrobou. „My pro zájemce navrhneme vhodné opatření, například výměnu oken, dveří, zateplení fasády a podobně. Na tento záměr vypracujeme odborný posudek a také pomůžeme žadatelům připravit a podat žádost o finanční prostředky. Spolupracovali jsme s žadateli třeba po otevření dotačního titulu Nová zelená úsporám light pro nízkopříjmové domácnosti, kdy Ministerstvo životního prostředí přímo pověřilo EKISy jako konzultační střediska pro zájemce o dotaci,“ říká Jan Pašek. Konzultace v EKISU jsou zdarma a je možné přijít osobně nebo napsat.

autoři: Martina Klímová , abk | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio