Je ibuprofen zabijákem plodnosti, nebo ne? A jak se ho zbavit? I tyto otázky mají odborníci na stole

4. leden 2023

Chladné počasí s sebou přináší častější výskyt nachlazení a chřipky, a tak lékárníci v tomto období pozorují zvýšený prodej přípravků proti horečkám a bolestem. Často v nich bývá obsažen ibuprofen. Má populární účinná látka i nějaká negativa?

Čtěte také

Nedávné výzkumy ukázaly, že ibuprofen by mohl ovlivňovat hormonální systém člověka. Nejprve zkoumání prováděné na pokusných myších objevilo sníženou plodnost samečků vystavených ibuprofenu. Následná kontrolní studie publikovaná ve vědeckém časopise PNAS ukázala u mladých mužů pokles hladiny mužských hormonů po 14 dnech užívání ibuprofenu.

Znepokojivé výsledky přinesla také studie francouzských, dánských a britských vědců zveřejněná v časopise Scientific Reports, která v laboratorních podmínkách zkoumala vliv ibuprofenu na funkci varlat mužského plodu starého 7 až 17 týdnů a zjistila, že by mohlo dojít k ovlivnění jejich vývoje.

V lidském těle cesta ibuprofenu nekončí

Ibuprofen patří mezi látky, které se dostávají do životního prostředí, zejména do řek, vodních nádrží a moří. Biologové už přinášejí první informace o tom, že by ibuprofen mohl ovlivňovat vývoj některých vodních organismů. Toxikologové a chemičtí technologové proto zkoumají způsoby, jak ibuprofen buď účinněji zachycovat v čistírnách odpadních vod nebo jak urychlit rozklad nebo přeměnu této látky v přírodních podmínkách.

Spustit audio

Související