Jednotné přijímací zkoušky letos v Česku čekají všechny uchazeče o maturitní obory

3. leden 2017

Oblast školství letos v Česku čeká několik změn. Ty hlavní se dotknou žáků, kteří budou vycházet ze základních škol. Například v Plzeňském kraji je pro ně na středních školách a učilištích připraveno zhruba 6 500 míst. Nabízené obory jsou stejné jako vloni. Vybírat z nich bude přibližně 4 150 deváťáků.

Například na 10. základní škole v Plzni žáky nejen připravují na přijímací zkoušky, ale zároveň s nimi nanečisto trénují, jak přihlášku na střední školu vyplnit. Důležité je podat ji včas, protože termín se na rozdíl od minulých let změnil, upozorňuje vedoucí odboru školství na plzeňském hejtmanství - Jaroslava Havlíčková: „Dříve se přihlášky podávali do 15. března. Nyní se termín zkrátil do 1. března a platí pro všechny formy studia.“

Originál přihlášky děti ve škole nedostanou, ale mohou si ho buď koupit, nebo stáhnout z internetu. „Přihláška se podává přímo na vybranou střední školu a platí, že se mohou pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, kde na jedné musí být uvedena první škola s názvem oboru, na který se uchazeč hlásí, a na druhé zase druhá škola včetně oboru,“ doplňuje Jaroslava Havlíčková.

Přijímací zkoušky budou povinně z českého jazyka, literatury a matematiky

V letošním roce budou mít všechny obory, které končí maturitou, stejné přijímací zkoušky. „Tyto jednotné přijímací zkoušky se konají z českého jazyka, literatury a z matematiky. Testy připravuje a hodnotí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, to znamená CERMAT. Každý uchazeč, který si do přihlášky napíše dva maturitní obory, má možnost konat maturitní zkoušku dvakrát. Započítává se ten lepší výsledek, který CERMAT následně zašle vybrané škole,“ upřesňuje Havlíčková.

Nově taky budou mít jednotné přijímací zkoušky větší váhu pro přijetí než v minulosti. Jak říká Jaroslava Havlíčková: „Jednotná zkouška se na celkovém hodnocení podílí minimálně z 60 procent.“ Kritéria zbývajících 40 procent si stanový ředitel dané školy.

Jednotné přijímací zkoušky budou žáci skládat v průběhu dubna. Pokud se na vybranou školu dostanou, musí na ni ještě odevzdat zápisový lístek.

autor: Směna ČRo Plzeň
Spustit audio