O pořadu Kaleidoskop

Dokumentární pořad zaměřený na kulturní odkaz a projevy výrazných osobností.

Tématicky i žánrově široce rozkročený pořad. Dokumenty, rozhlasové portréty osobností, literární sondy, architektonické procházky... vše se zaměřením na kulturní odkaz a projevy výrazných osobností působících v Karlovarském a Plzeňském kraji. Autoři jednotlivých Kaleidoskopů se snaží dokumentárními postupy, popřípadě literární či dramatickou kompozicí připomenout výrazné tvůrce všech oborů, nebo i pozoruhodné společenské a politické jevy či hybatele jak současné, tak historické. K vystižení jejich díla a významu pořad využívá všech rozhlasových možností a forem - od pásma, přes dokument po feature.

Kaleidoskopy vytváří zavedený autorský okruh: Petra Hynčíková, Petra Kosová, Dominik Mačas a Alena Zemančíková. Osobitý rukopis potom výslednému pořadu vtiskne režisér Miroslav Buriánek.

Historie pořadu: 

Pořad vysíláme od roku 1996.

Pořad připravují