Kam se chodit koupat bez rizika? Pomůže vám internetová mapa i obyčejná PET láhev

4. červenec 2017
Cedule umístěné městem v českolipské Dubici upozorňuje na zákaz koupání

Jestli hledáte vodu vhodnou ke koupání, dávejte pozor hlavně na výskyt jedovatých sinic. Jejich rozvoj s sebou přináší jedno z nejčastějších zdravotních rizik, která jsou s letní rekreací u vody spojena. Za přemnožení sinic si přitom můžeme sami.

Řeč je o skupině mikroorganismů, které jsou svou povahou bakteriemi se schopností fotosyntézy. Označují se také jako cyanobakterie, a to pro modrozelenou barvu, od které je odvozen i český název (siný - bledě modrý, namodralý).

Proč jsou sinice nebezpečné?

Sinice produkují celou řadou přírodních látek, které mohou mít negativní účinek na lidské zdraví a kterým se říká cyanotoxiny. Tyto chemické látky liší svou strukturou i účinky. Za nejzávažnější je považována schopnost toxinů sinic poškozovat játra (hepatotoxicita) a narušovat nervový systém (neurotoxicita). Mohou ale také vyvolávat rakovinu a poškozovat dědičnou informaci v buňkách, poškozovat imunitní systém nebo kůži. Jsou popsány případy lidí, kteří po koupeli s obsahem caynotoxinů trpěli bolestmi hlavy a svalů, nevolnostmi, průjmy, zvracením.

Jak zjistit přítomnost sinic? Zkuste malý test

Jednoduchý improvizovaný test na obsah sinic ve vodě si můžeme udělat sami přímo na břehu řeky nebo rybníka. Naplňte PET lahev nebo jinou průhlednou nádobu po okraj vodou a nechte ji asi 20 minut stát v klidu a na světle. Pokud se za tu dobu u hladiny vytvoří zelený kroužek, který vypadá jako nalámané jehličí nebo zelená krupice, a pokud zbytek vody zůstal čirý, pak se velmi pravděpodobně jedná o sinice. Jestli zůstala voda rovnoměrně zakalena nebo se na dně láhve utvořila sedlina, pak jsou příčinou znečištění pravděpodobně řasy, které pro zdraví nepřestavují takové riziko jako sinice a jejich cyanotoxiny.

Jak jsme zaseli…

Příčinou častého přemnožení sinic v povrchových vodách je lidská činnost, zejména vysoký obsah dusíku a fosforu v odpadních vodách vypouštěných do řek a potoků. Hlavními zdroji znečištění jsou jednak zemědělci a splachy hnojiv z jejich polí, ale také nevyčištěné nebo špatně vyčištěné odpadní vody z domácností, případně prostředky pro změkčování vody s obsahem fosforu používané např. v průmyslových prádelnách. Pokud nebude vyřešen problém řádného čištění odpadních vod, komplikací se sinicemi a s cyanotoxiny ve vodách se nezbavíme.

Kam k vodě?

Kromě umělých bazénů s celoročním provozem je možné v létě využít několik kategorií přírodních vodních ploch, které se liší tím, jaká pravidla pro kontrolu čistoty vody u nich platí.


Kvalita vody: Co se kontroluje?
Na přírodních koupalištích nebo v koupacích oblastech se sleduje základní sada parametrů kvality vody.
Vizuálně se hodnotí přírodní znečištění, jako jsou například plovoucí větve nebo kmeny, spadané listí, zbytky vodních rostlin nebo mrtvé ryby. Dále se sleduje případný výskyt odpadů jako plastové obaly, zbytky papíru, gumy nebo jiných látek. Vizuálně se hodnotí také výskyt vodního květu a průhlednost vody.
V laboratořích se v odebraných vzorcích vody hodnotí výskyt bakterie Escherichia coli a střevních enterokoků, které jsou indikátorem fekálního znečištěni a které mohou být příčinou vážných zažívacích obtíží. Dále se provádí hodnocení mikroskopického obrazu a hodnotí se i obsah sinic ve vodě. Jde o tzv. cyanobakterie, které produkují toxiny. Mohou být zdrojem vážných zdravotních problémů a v současnosti u nás představují největší problém v oblasti kvality vody ke koupání.

V přírodních koupalištích má jejich provozovatel povinnost kontrolovat kvalitu vody ve specializovaných laboratořích a výsledky rozborů poskytovat hygienické službě. Ta může v případě zhoršení kvality vody nařídit častější kontroly. A v případě překračování platných limitů může hygienik koupání omezit nebo zcela zakázat.

Jako tzv. koupací oblasti se označují místa, kde je koupání obvyklé, lokalita nemá žádného provozovatele, ale hygienické služba zde kontroluje kvalitu vodu. V případě takových překročení limitů, kdy může dojít k ohrožení zdraví, hygienici vydávají pro tyto lokality zákazy koupání, které bývají oznámeny na fyzické nebo elektronické úřední desce příslušné obce.

Na ostatních vodních plochách není kvalita vody sledována a neprovádějí se její rozbory. Proto je případné koupání osobním rizikem každého koupajícího se.

Pokud se chcete koupat mimo oficiálně provozovaná koupaliště, dobře si vodu prohlédněte, než do ní vstoupíte. Nekoupejte se ve vodě pokryté tzv. vodním květem, hrozí riziko zdravotních problémů vyvolaných toxiny sinic.

Vhodnost vybraného místa pro koupání a aktuální kvalitu vody na místě si můžete ověřit na této internetové stránce.


Náměty na další pořady Zdraví „v cajku“ posílejte na e-mail zdravi@pl.rozhlas.cz.