Karlovarský kraj, díky svému malému počtu obyvatel, je druhým nejvíce postiženým krajem ve výskytu HIV pozitivních v Česku

Poradíme vám
Poradíme vám

Prof. MUDr. Petr Pazdiora , přednosta ústavu epidemiologie LF v Plzni byl hostem lékařské poradny u příležitosti Světového dne boje proti AIDS. Přinesl aktuální čísla výskytu nemoci nejen v ČR, ale i v jednotlivých krajích a srovnal ČR s Evropou. Například Slovensko má výskyt HIV pozitivních velmi nízký. V poradně jsme si popsali i průběh nemoci a samozřejmě léčbu.