Klášter Kladruby má opravený nový konvent za víc než 90 milionů korun

31. květen 2012

Po osmi letech skončila v kladrubském klášteře na Tachovsku obnova nového konventu. Jedná se o budovu, která v 18. století sloužila jako zázemí kláštera a ubytovna pro benediktinské mnichy. Některé její části byly v havarijním stavu, opravy vyšly na 93 milionů korun.

Svým významem a rozsahem je rekonstrukce nového konventu největší akcí obnovy památkových objektů ve správě Národního památkového ústavu v Plzni. Před zahájením oprav byl objekt ve velmi špatném až havarijním stavu. Původní barokní krovy a střechy, zničené v roce 1875 požárem, byly nahrazeny provizorním zastřešením.

V 70. letech 20. století byla provedena rekonstrukce krovu na západním křídle, ale v důsledku špatné kvality krytiny začalo už po 20 letech docházet k rozsáhlému zatékání do budovy a relativně nový krov byl napaden dřevokaznou houbou.

Klášter Kladruby

Rozsáhlá rekonstrukce krovů, střech a oprav části fasád nového konventu začala v roce 2004 a trvala sedm let. Šlo o náročné opravy, práce na velkých tesařských konstrukcích s využitím původních technologií. Provedeno bylo i nezbytné statické zajištění a doplnění poškozených i zaniklých nosných konstrukcí.

Opravám dvorních fasád kolem rajského dvora a hlavního, východního průčelí předcházely podrobné průzkumy, které měly určit, jaké technologie byly použity původní a jaká byla původní výzdoba. Do opravených ostění byly vsazeny kopie barokních oken. Došlo k opravám trojice vstupních portálů v hlavním průčelí, včetně truhlářských výplní.

Součástí oprav fasád pak byly dílčí rekonstrukce a restaurování kamenických a štukových prvků, slunečních hodin, sochařské výzdoby atiky hlavního průčelí, dvojice soch vstupního portálu, slohových měděných tepaných chrličů a podpěrných konzol, ciferníku a ručiček hodin. Došlo i na základní statické zajištění obvodového zdiva nebo stabilizace klenebních konstrukcí.

Klášter teď bude shánět peníze na postupné opravy interiérů. Jižní a západní křídlo nového konventu totiž zatím nemá žádné využití. Prohlídková trasa vede jen severním a východním křídlem, kde se nachází expozice knihovny a archivu rodu Windischgrätzů.

autor: lum
Spustit audio