Komise vybrala tři návrhy loga pro Plzeňský kraj

Rotunda

Návrhy nového loga Plzeňského kraje, symbol, který by měl vedle krajského znaku reprezentovat region, vybrala pětičlenná komise složená ze zástupců kraje a plzeňských výtvarníků. Odborná i laická veřejnost předložila téměř 30 návrhů. Z nich se komisi nejvíce líbily tři. Na prvním je stylizovaná brána do kraje, na druhém duhový most se symbolem zříceniny hradu Radyně a na třetím symbol románské rotundy ve Starém Plzenci u Plzně.

Vybrané návrhy představí kraj veřejnosti v tisku a na svých internetových stránkách. Logo by mělo splňovat kritéria moderního a dynamického ztvárnění s jednoznačnou identifikací k regionu. Bude se používat zejména pro prezentační a propagační účely.

Plzeňské náměstí-katedrála sv.Bartoloměje

Kraj vyhlásil soutěž na logo dvakrát, protože v prvním kole nepřišel žádný návrh, který by se představitelům regionu líbil. Do druhého kola soutěže přišlo 29 návrhů. Většina obsahovala symbolické prvky kraje, jako například románskou rotundu ve Starém Plzenci, gotický hrad Radyně, věž katedrály svatého Bartoloměje v Plzni, symboliku lesů, řek, ale i piva Symbol staroplzenecké rotundy, nejstarší zachovalé stavby v republice, obsahuje už krajský znak.