Komunitní centra, která se zapojí do Evropského dne sousedů, mohou získat grantovou podporu

Po loňském roce, kdy se Plzeň poprvé úspěšně připojila ke stovkám evropských měst slavících Den sousedů, se letos tato akce uskuteční jako dvoudenní 30. - 31. května. Evropský den sousedů je jednou z hlavních částí programu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015.

Vedle sousedských večeří a netradičních procházek s pamětníky se stejně jako vloni na řadě míst otevřou takzvaná Ohniska, kde jednotlivá komunitní centra představí své aktivity. Byla už vyhlášena otevřená výzva na grantovou podporu pro všechny, kteří mají zájem programové Ohnisko vytvořit.


Program Evropského dne sousedů Plzeň 2015
30. 5. od 14 hod. kulturní program na vybraných místech městských částí, tzv. Ohniscích
30. 5. od 17 hod. sousedské večeře před a za domy po celé Plzni
31. 5. v 10 hod. a ve 14 hod. procházky s pamětníky po městských částech.

V loňském roce se na programové části Ohniska aktivně podílelo kolem 50 pořadatelů z dvaceti plzeňských organizací. Pestrý program probíhal na patnácti místech, na nejnavštěvovanějších se během dne zastavilo několik stovek lidí. Velký zájem byl mimo jiné o sousedský jarmark u dobrovolnického centra Totem na Lochotíně, Ohnisko sdružení Žonglér v Borském parku, Alternativní kulturně-vzdělávací centrum Plzeň na Husově náměstí nebo Ohnisko skautského střediska Střela v Českém údolí.

„I letos chceme v rámci Evropského dne sousedů podpořit komunitní centra a jejich aktivity a pomoci tak k jejich zviditelnění pro jejich potenciální návštěvníky i po zbytek roku. Po loňské zkušenosti jsme se rozhodli podporovat spíše dění poblíž existujících komunitních center než nová místa, která v průběhu roku žádné aktivity nenabízí", řekla Soňa Rychlíková, manažerka Plzně 2015.

V rámci výzvy na podporu programových Ohnisek bude rozděleno celkem 300 tisíc korun, maximální možná výše příspěvku je 30 tisíc korun pro jednoho žadatele. Na výzvu k žádosti o grantovou podporu je třeba odpovědět do 5. března.

Evropský den sousedů vznikl v Paříži roku 1999 a pořádá se ve stovkách evropských měst za účasti několika milionů lidí. Plzeň se k oslavám Evropského dne sousedů přidala vloni poprvé a pod hlavičkou projektu Evropského hlavního města kultury tak navázala na Den Meliny Mercouri. Letos Plzeň 2015 město symbolicky otevře pro celou Evropu 30. května ve spolupráci s francouzskými zakladateli Svátku sousedů. Smyslem Evropského dne sousedů je zastavit se, společně strávit čas a blíže poznat ty, kteří bydlí v našem nejbližším okolí, ale i příběh místa, kde žijeme.

Pozvánka na Evropský den sousedů v Plzni
Spustit audio