Kultura a kulturní dědictví je téma workshopu v Plzni a Plasích

18. říjen 2011
Klášter Plasy - sýpka

V Plzni dnes začíná už druhý ročník dvoudenního workshopu na téma Kultura a kulturní dědictví, teorie a praxe. Pořádá ho Národní památkový ústav v Plzni, Ústav evropských teritoriálních studií Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s projektem Plzeň 2015 a občanským sdružením Johan. Workshop je určen především studentům středních a vysokých škol, ale i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti.

Dvoudenní workshop si klade za cíl představit různá pojetí pojmu kultura. Účastníci budou mít možnost nahlédnout pod pokličku památkové péče, alternativní kultury, kulturní politiky ČR, regionu a statutárního města Plzně a také evropských projektů s kulturním životem spojených. Široký záběr informací získají díky odborníkům, kteří se jim budou po oba dny věnovat – budou mezi nimi pracovníci Národního památkového ústavu např. kastelána kláštera Plasy, kurátorky Studijního depozitáře apod., projektový manažer projektu Plzeň 2015 či umělecký ředitel občanského sdružení Johan.

V první části v budově Národního památkového ústavu v Plzni účastníci získají poznatky o vývoji oboru památkové péče, o tom jak funguje odborná organizace státní památkové péče a také jaký je legislativní rámec a praxe výkonu státní památkové péče.
V sídle občanského sdružení Johan na nádraží Jižní předměstí pak bude další program věnován informacím o alternativní kultuře. Účastníci workshopu se také dozví více o fungování nestátního neziskového sektoru, kulturní politice ČR a statutárního města Plzně a zúčastní se besedy o významu zisku prestižního titulu Evropské hlavní město kultury 2015 .


Zítřejší část dvoudenního setkání se bude konat v areálu národní kulturní památky klášter Plasy. Součástí programu je prohlídka areálu bývalého cisterciáckého kláštera v doprovodu kastelána, který se zaměří především na informace o provozu, financování a také stavební a památkové obnově národní kulturní památky. Studenty zavede také do Studijního depozitáře mobilních fondů v areálu kláštera, který je běžné veřejnosti nepřístupný .

Spustit audio
autor:Směna ČRo Plzeň
  • Aktuální dění
  • Zpráva
  • kultura
  • workshop