Laureátem Ceny Bohumila Polana za rok 2010 je Ivo Hucl

28. listopad 2011
Kniha - ilustrační foto

V obřadní síni plzeňské radnice byla slavnostně vyhlášena Cena Bohumila Polana za rok 2010. Toto literární ocenění je určené dílům, které buď tématicky nebo prostřednictvím osoby autora souvisí se západočeským regionem. Letos porota cenu udělila básníkovi Ivo Huclovi za sbírku Ostrovní básně.

Porota 11. ročníku literární soutěže o Cenu Bohumila Polana udělila také dvě čestná uznání, a to Evě Válkové za básnickou sbírku Krvácím nahlas a potichu písmena a Petru Šváchovi za básnickou sbírku Vypřahám básně.

O udělení ceny rozhoduje porota sestavená ze zástupců Střediska západočeských spisovatelů, Obce spisovatelů a literárních kritiků. Letos porotě předsedala ředitelka Knihovny města Plzně Helena Šlesingerová.