Letos je možné podat přiznání k dani z nemovitých věcí s dvouměsíčním zpožděním

13. leden 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Finanční úřad (ilustrační foto)

Kvůli přijatým protiepidemickým opatřením vydala ministryně financí generální pardon, kterým prominula sankce za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věci. Poplatník ho tedy může podat až do 1. dubna. To se ovšem netýká těch, kteří chtějí podat přiznání a zaplatit daň jen ze svého spoluvlastnického podílu.

V předchozích letech vždy platilo, že do konce ledna běžného kalendářního roku, nebo prvního pracovního dne února běžného kalendářního roku jsou poplatníci, kteří v předešlém roce koupili, přikoupili, prodali, darovali, zdědili, nebo naopak přijali darem nemovitou věc, případně došlo ke změně v osobě poplatníka, povinni podat přiznání k dani z nemovitých věcí.

Letos však vším kolem nás stále hýbe koronavirus a přijatá protiepidemická opatření. Nejinak je tomu i u daně z nemovitých věcí. Ministryně financí proto vydala generální pardon, kterým prominula sankce za pozdní podání přiznání k dani z nemovitých věcí, pokud přiznání poplatník podá do 1. dubna 2021. Toto se ale netýká poplatníků, kteří chtějí podat přiznání a platit daň jen ze svého spoluvlastnického podílu. Pro tyto poplatníky platí stále původní termín pro podání přiznání do 1. února 2021.

A i když bude letos možné podat přiznání k dani z nemovitých věcí s dvouměsíčním zpožděním bez sankcí, stále platí pravidlo, že se přiznání podává na běžný kalendářní rok, tedy nyní na rok 2021. Rozhodující, co všechno zdanit, je přitom stav, který je zapsaný v katastru nemovitostí k 1. lednu tohoto běžného roku, tzn. rozhodné pro podání daňového přiznání na letošek je stav v katastru nemovitostí k 1. lednu 2021.

Na který úřad se přiznání podává?

Přiznání se podává tomu finančnímu úřadu, v jehož působnosti se nemovitosti nacházejí. Územní pracoviště se určí podle trvalého bydliště poplatníka. Pokud poplatník v kraji, ve kterém vlastní nějaké nemovité věci, typicky se jedná o chatu, chalupu, pole, nemá trvalé bydliště, podává se přiznání zpravidla tomu územnímu pracovišti finančního úřadu, v jehož působnosti se nemovité věci nacházejí.

Finanční úřad pro Plzeňský i Karlovarský kraj a jeho územní pracoviště mají otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 13 hodin. Otevřeny jsou ale pouze podatelny, kde je možné daňová přiznání odevzdat. Mimo úřední hodiny je možné vhodit dokumenty do sběrného boxu.

Územní pracoviště v optimalizovaném režimu – v Plzeňském kraji to jsou pracoviště v Horažďovicích, Horšovském Týně, Kralovicích, Nepomuku, Stříbře a v Sušici – a v Karlovarském kraji pracoviště v Aši, Kraslicích, Mariánských Lázních a v Ostrově – jsou zatím do konce nouzového stavu, tedy do 22. ledna zcela uzavřena.

V maximální možné míře komunikujte se správcem daně elektronicky nebo telefonicky. Daňové přiznání je možné podat elektronicky, podat elektronicky ho mohou i ti poplatníci, kteří nemají datovou schránku nebo zaručený elektronický podpis. Ze stránek http://www.daneelektronicky.cz lze přiznání odeslat a do 5 dnů zaslat na finanční úřad podepsaný tzv. e-tiskopis, což je jakési potvrzení, že uvedené přiznání poslal opravdu poplatník sám. V papírové formě je možné formulář nebo jakoukoli jinou korespondenci správci daně zaslat i běžnou poštovní zásilkou, tedy bez nutnosti návštěvy pobočky pošty.

Pokud u poplatníka nedošlo k žádné změně, poplatník přiznání podávat nemusí a správce daně vyměří daň podle údajů, které má k dispozici z dříve podaného přiznání k dani z nemovitých věcí.

Dokonce i když dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změnám z důvodu změny sazby daně, změny průměrné ceny půdy, změny koeficientu nebo zániku nějakého typu osvobození od daně uplynutím zákonem stanovené lhůty, nemá poplatník povinnost daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání podat, a ani nemusí správci daně sdělovat tyto změny.

Pokud vlastní nemovitost více majitelů, podává daňové přiznání obvykle jeden ze spoluvlastníků téže nemovitosti. Tento poplatník je pak finančním úřadem považován za jejich společného zástupce a finanční úřad pak dále jedná pouze s touto osobou.

Je ale možné, aby jednotliví spoluvlastníci podali daňové přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl, ale musí počítat s tím, že je tam zákonem nastavená minimální daň 50,- Kč. U pozemků pak platí ještě další podmínka, a to, že se musí jednat pouze o ty pozemky, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí tzv. zjednodušeným způsobem, tj. musí být známy jejich konkrétní vlastnické hranice a druhy pozemku. Pak může každý ze spoluvlastníků podat do 1. února letošního roku daňové přiznání a daň zaplatit pouze ze svého spoluvlastnického podílu. Později v kalendářním roce už spoluvlastnický podíl uplatnit nelze. Spoluvlastnický podíl musí být přiznán do 1. února, generální pardon ministryně financí se na něj nevztahuje.

Daň z nemovitých věcí, resp. její první splátka, pokud celková daň přesáhne 5.000,- Kč, je splatná až 31. května 2021.

autoři: Veronika Albrechtová , Michaela Hošťálková | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio