Loosovy interiéry v Plzni mají na dosah zápis na seznam Evropského dědictví

14. březen 2015

Loosovy interiéry v Plzni se mohou dostat na seznam Evropského dědictví. Z národního kola spolu s nimi postoupilo do užšího výběru také Arcidiecézní muzeum v Olomouci. O tom, která ze dvou památek označení získá, rozhodne v Bruselu na přelomu roku 13 nezávislých odborníků.

"Označení Evropské dědictví je prestižní titul, který uděluje Evropská unie a v případě, že by Loosovy interiéry opravdu titul získaly, určitě by to mohlo přilákat větší počet turistů k návštěvě města," potvrzuje Helena Prokopová z organizace Plzeň - Turismus.

Jako hlavní důvod uvedla porota významnou hodnotu interiérů nejen ve vztahu k osobnosti a práci světově uznávaného architekta Adolfa Loose, ale také svědectví, které prostřednictvím osudů jednotlivých bytů a jejich původních majitelů podávají o jedné z nejtradičnějších událostí evropských dějin - holocaustu.

Velice kladně byla porotou ohodnocena kvalita zpracování přihlášky, která představila Loosovy interiéry nejen jako turistický produkt, ale zároveň jako místo vhodné pro využití v oblasti vzdělávání a kultury. Přihlášku Loosových interiérů zpracovala organizace Plzeň - Turismus.

„Už jenom postup z národního kola podtrhuje význam a hodnotu, kterou Loosovy interiéry v rámci evropských dějin a společného evropského kulturního dědictví mají. Kromě prvotřídního designu průkopníka moderní architektury Adolfa Loose představují svědectví o tragických událostech evropských dějin, kterými musely evropské národy projít, které je třeba si neustále připomínat.", řekl náměstek primátora Martin Baxa.

Plzeň v dubnu zpřístupní 3 prohlídkové trasy interiérů Adolfa Loose

Zpřístupnění plzeňských realizací Adolfa Loose pro individuální turisty plánované na začátek turistické sezony je jedním z klíčových bodů programu projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015. Plzeň v dubnu zpřístupní 3 prohlídkové trasy interiérů Adolfa Loose - v Bendově ulici 10, na Klatovské třídě 12 a třetí trasa se připravuje ve spolupráci s majitelem Domu Brummelových.

Označení Evropské dědictví je určeno pamětihodnostem, které sehrály významnou roli v dějinách Evropy či při budování Evropské unie, mají symbolickou hodnotu pro Evropu a mohou občanům EU napomoci získat poznatky o společném kulturním dědictví, evropských dějinách, demokratických hodnotách a lidských právech. Vzniklo jako mezivládní iniciativa 17 evropských zemí včetně České republiky v roce 2006.

Spustit audio