Magická mušle „na mračna“, impozantní pastýřská trouba i stoleté dudy ožívají!

5. červen 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dudy s měchem z hnědého soustruhovaného dřeva – Štefek Bulfík (Wolfgang), Oujezd u Domažlic. Datace 1909

Které hudební nástroje v minulosti používali naši předci na Plzeňsku? Jejich výčet vás možná překvapí – kromě houslí, klarinetů nebo dud je totiž třeba připomenout i takové unikáty jako troubu (mořskou lasturu) proti mračnům nebo impozantně znějící pastýřskou troubu. Některé z nich už v příštím týdnu ožijí!

Plzeňsko je národopisně vzato velmi bohatý region. Doklady o tom dodnes najdete třeba ve sbírkách Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Díky spolupráci muzea a Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň proběhla v loňském roce velká přehlídka lidových krojů Plzeňska, v letošním roce se organizátoři festivalu spolu s muzejníky zaměřili na lidové hudební nástroje. Na letošní festivalové scéně se je pokusí oživit – některé po neuvěřitelných více než 100 letech!

Pořad nazvaný „Večerní muzikantské dostaveníčko“ proběhne 10. června na scéně U Branky v Plzni od 19:00 hod. Kromě toho, že v něm vystoupí lidové muziky z České republiky i ze zahraničí (účastníci 21. MFF CIOFF PLZEŇ 2017), budou právě během tohoto pořadu představené největší z pokladů, které se dochovaly ve sbírce lidových hudebních nástrojů Národopisného muzea Plzeňska.


„Večerní muzikantské dostaveníčko“ s prezentací lidových hudebních nástrojů ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska proběhne 10. června od 19:00 hodin na scéně U Branky v Plzni. Vstup zdarma!

Stoleté dudy i originální pastýřská trouba

A které historické hudební nástroje se konkrétně rozeznějí? Budou to třeba překrásné dudy s datací 1909, krátké čtyřstrunné housle z poloviny 19. století (v roce 1924 je do muzea daroval František Haloun z Plzně) , Es-klarinet z 2. poloviny 19. století nebo vzácná „trouba proti mračnům“. Jde o mořskou ulitu s jakýmsi náhubkem, se kterou lidé na Plzeňsku dříve zaháněli velká mračna a bouřky. Představena bude ale i impozantní pastýřská trouba – repliku podle originálu uloženého v muzejním depozitáři (který už bohužel není možné použít) vyrobil Jaromír Konrady z Plzně a premiérově se rozezní právě na scéně letošního 21. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ 2017.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...