Magická mušle „na mračna“, impozantní pastýřská trouba i stoleté dudy ožívají!

5. červen 2017

Které hudební nástroje v minulosti používali naši předci na Plzeňsku? Jejich výčet vás možná překvapí – kromě houslí, klarinetů nebo dud je totiž třeba připomenout i takové unikáty jako troubu (mořskou lasturu) proti mračnům nebo impozantně znějící pastýřskou troubu. Některé z nich už v příštím týdnu ožijí!

Plzeňsko je národopisně vzato velmi bohatý region. Doklady o tom dodnes najdete třeba ve sbírkách Národopisného oddělení Západočeského muzea v Plzni. Díky spolupráci muzea a Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF Plzeň proběhla v loňském roce velká přehlídka lidových krojů Plzeňska, v letošním roce se organizátoři festivalu spolu s muzejníky zaměřili na lidové hudební nástroje. Na letošní festivalové scéně se je pokusí oživit – některé po neuvěřitelných více než 100 letech!

Pořad nazvaný „Večerní muzikantské dostaveníčko“ proběhne 10. června na scéně U Branky v Plzni od 19:00 hod. Kromě toho, že v něm vystoupí lidové muziky z České republiky i ze zahraničí (účastníci 21. MFF CIOFF PLZEŇ 2017), budou právě během tohoto pořadu představené největší z pokladů, které se dochovaly ve sbírce lidových hudebních nástrojů Národopisného muzea Plzeňska.


„Večerní muzikantské dostaveníčko“ s prezentací lidových hudebních nástrojů ze sbírek Národopisného muzea Plzeňska proběhne 10. června od 19:00 hodin na scéně U Branky v Plzni. Vstup zdarma!

Stoleté dudy i originální pastýřská trouba

A které historické hudební nástroje se konkrétně rozeznějí? Budou to třeba překrásné dudy s datací 1909, krátké čtyřstrunné housle z poloviny 19. století (v roce 1924 je do muzea daroval František Haloun z Plzně) , Es-klarinet z 2. poloviny 19. století nebo vzácná „trouba proti mračnům“. Jde o mořskou ulitu s jakýmsi náhubkem, se kterou lidé na Plzeňsku dříve zaháněli velká mračna a bouřky. Představena bude ale i impozantní pastýřská trouba – repliku podle originálu uloženého v muzejním depozitáři (který už bohužel není možné použít) vyrobil Jaromír Konrady z Plzně a premiérově se rozezní právě na scéně letošního 21. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ 2017.

Spustit audio