Máte chronický kašel, zadýcháváte se, jste unavení, vykašláváte hleny? Můžete mít CHOPN

13. listopad 2017

Pokud ano, jste na tom stejně jako více než 600 tisíc dalších Čechů. Většina ale netuší, že jsou nemocní.

CHOPN – čtvrtá nejčastější příčina úmrtí

„Léčíme jenom 250 000 z nich. Zbytek lidí o své nemoci neví. Přestože jim není dobře, k plicnímu lékaři nejdou,“ říká prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti. V důsledku této plicní choroby přitom ročně umírá přes 3 500 Čechů, jde o 4. nejčastější příčinu úmrtí u nás i ve světě.

O CHOPN s lékařem Stanislavem Kosem (Poradíme vám)
Chronická obstrukční plicní nemoc (Co vás zajímá)


Den otevřených dveří plicních ambulancí
Na 15. 11. letos připadá Světový den CHOPN. Při té příležitosti se o týden později, 22. 11., otevřou dveře 80 ordinací ambulantních plicních lékařů po celé republice. Seznam míst, kam se můžete přijít poradit s plicním lékařem, najdete na copn.cz a pneumologie.cz.

Důležitost včasného odhalení a léčby

Kouření, dlouhodobý pobyt v prašném prostředí (ať už v práci nebo doma) a genetické předpoklady jsou rizikovými faktory pro vznik CHOPN. Včasné odhalení nemoci a správná léčba pacientovi výrazně ulehčují od potíží a snižují pravděpodobnost úmrtí na CHOPN. „Jako jedna z mála evropských zemí máme k dispozici plně hrazenou augmentační léčbu. Ta zpomaluje destrukci plicní tkáně a zlepšuje prognózu pacientů s genetickým deficitem, který je zodpovědný za onemocnění mladších lidí,“ doplňuje MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum Plicní kliniky FN v Hradci Králové.

Inhalace inhalátorem má v každém případě několik velice důležitých fází:

1. Hluboký výdech před inhalací.
2. Pomalý hluboký nádech a spolu s ním aplikace léku.
3. Po dokončení nádechu zadržení dechu, aby lék měl čas působit v průduškách.
4. Pak pomalý výdech nejlépe nosem, aby se lék co nejdéle zdržel v organismu.
5. U některých léků se potom doporučuje vypláchnout ústa, aby se odstranily zbytky inhalovaného léku.

„Přesná inhalace má velký význam. Když se neprovede tak, jak má, účinek léku není ani 50%. Všechny pacienty nabádáme i k tomu, aby se hýbali a denně ušli alespoň 5 000 kroků. Tělesná zdatnost je pro léčbu CHOPN nesmírně důležitá,“ zdůrazňuje MUDr. Kos.

Zdroj: Český občanský spolek proti plicním nemocem
Spustit audio