Ministerstvo školství zakázalo právnické fakultě v Plzni přijímat nové studenty

24. květen 2012

Západočeská univerzita v Plzni dnes obdržela rozhodnutí ministerstva školství o omezení akreditace magisterského studijního programu "Právo a právní věda" na Fakultě právnické ZČU, spočívající v zákazu přijímat ke studiu uvedeného studijního programu další uchazeče.

Vedení Západočeské univerzity konstatovalo, že toto rozhodnutí je v souladu s předchozími stanovisky kolegia rektorky, Akademického senátu ZČU a Vědecké rady ZČU, které nedoporučily Fakultě právnické letos přijímat nové studenty do tohoto programu.

Podle děkana fakulty Jana Paulyho není důvod studium zakazovat. Ministerstvo školství podle něj rozhodlo na základě zastaralých údajů o situaci na fakultě. Zákaz přijímat studenty do prvního ročníku magisterského programu je pro fakultu ranou. Ta se podle děkana snaží o další zlepšování směřující k zachování fakulty a zákaz přijímání nových studentů míři naopak k její likvidaci. Z tohoto důvodu chce Pauly o zákazu ještě jednat. Pokud však bude verdikt ministerstva definitivní, začne fakulta vracet uchazečům poplatky za přijímací řízení.

Akreditaci pro výuku magisterského programu Právo a právní věda prodloužil exministr Josef Dobeš až do roku 2016, navzdory rozhodnutí akreditační komise, která počátkem února navrhla ministerstvu její odebrání. Dosud však nepadlo rozhodnutí o možnosti přijímat uchazeče.

Ministerstvo školství už dříve doručilo fakultě rozhodnutí, že nesmí přijímat studenty tříletého bakalářského programu. Zároveň však prodloužilo akreditaci pro jeho výuku o čtyři roky.

autor: lum
Spustit audio