Muzeum každodennosti v Chříči připravilo na letošní sezonu řadu novinek

14. březen 2017

Další medailonky živnostníků připravuje na letošní návštěvnickou sezónu Muzeum každodennosti v Chříči na severním Plzeňsku. Interaktivní expozice lidem nabízí pohled do běžného života v minulosti. Zájemci se dočtou konkrétní příběhy lidí, kteří v dané oblasti živnost provozovali. Děti si zase mohou zatlouct cvoky do podrážky nebo si zatočit bubnem historické pračky.

V prostoru bývalé sladovny v areálu pivovaru je k dispozici zhruba 500 exponátů, které přinesli lidé z okolí. „Nejunikátnější je tady tesařská a truhlářská dílna. Nachází se tu širočiny, pily, různé hoblíky, včetně největšího hoblíku, který muselo dokonce ovládat několik lidí, aby vůbec mohl plnit svoji funkci. Mně samotné se líbí jednotlivé typy máselnic. K vidění je jich u nás v muzeu šest druhů, což není úplně obvyklé. Mezi další vystavené věci patří například i oblečení, ke kterému se vážou i různé příběhy,“ uvedla Jana Jakubíčková, provozovatelka Muzea každodennosti v Chříči.

A právě ve sbírání příběhů místních lidí Jana Jakubíčková pokračuje a několik živností oživily tak zvané medailónky živnostníků. „Medailonky ukazují jednotlivé živnosti, které už v muzeu máme, ale ukazují je více lokálníma očima. Medailonek konkrétního živnostníka, který tady provozoval řemeslo a určitou historií i shodou okolností zde ta živnost zanikla,“ dodala Jakubíčková.

Příběhy poskládané z fotek i vzpomínek

K vidění je tu ucelený příběh. „Příbuzní řemeslníků poskytli fotky a pamětníci své vzpomínky, jak dílny nebo obchod vypadaly. A my podle toho prostory zařídili. Co je na tom všem jedinečné a co návštěvníci oceňují, je to, že se dopodrobna zabýváme tím, proč ty živnosti zanikly. Záměrně se zabýváme řemeslům a dvacátému století, “doplnila Jana Jakubíčková.

Lidé se tak mohou dočíst podrobnosti o šesti řemeslech, jako například švec, truhlář nebo sládek a letos nově přibude řezník a pekař.

„My jsme ho tam sice měli, ale konkrétně u pekaře jsme vařili trochu tak říkajíc z vody, protože jsme nemohli sehnat žádné pamětníky. V 50. letech bylo pekařství znárodněné, ti lidé se odstěhovali a my nemohli najít žádnou zprávu o potomcích. Shodou okolností se ale ve zdejším pivovaře zastavili pro pivo právě ti potomci pekaře. Domluvili jsme se s nimi tedy na spolupráci a oni nám slíbili fotografie. O ty nyní expozici doplníme spolu s dalšími informacemi,“ uzavřela Jana Jakubíčková.

A hotové medailónky v Muzeu každodennosti lidé uvidí při jeho otevření na pouti na svatého Jana Nepomuckého v polovině května.

autor: mkl
Spustit audio