Na Hracholuské přehradě se bude kvůli zlepšení monitorovat kvalita vody

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Laboratoř (ilustrační foto)

Plzeňský kraj chce zlepšit kvalitu vody v přehradě Hracholusky. Každý rok v létě se tam totiž přemnožují sinice. Největší rekreační nádrž v regionu teď budou rok intenzivněji sledovat vodohospodáři. Výsledky mají odhalit příčiny a původce znečištění a posloužit ke zlepšení situace.

Každý rok v létě se situace na Hracholuské přehradě opakuje. Voda je zasažena sinicemi, které nejen v letních měsících brání lidem v koupání, ale může způsobit i řadu zdravotních potíží. Jak znečištění postupuje, vysvětlil Jindřich Duras, specialista na kvalitu vody z Povodí Vltavy: „Sinice nastupují přibližně v červenci, maximum rozvoje je v srpnu nebo i začátkem září. Nejvíc zasažena je horní část nádrže, kde sinicové období trvá nejdéle. Samozřejmě v průběhu sezony sinice postupují a ž k hrázi.“

Sinicím se daří dobře tam, kde mají dostatek živin. Podle Jindřicha Durase je tou klíčovou živinou fosfor a jeho hlavním zdrojem v celém povodí nádrže jsou odpadní vody z měst a obcí.

„My bychom chtěli vypracovat projekt, jak tenhle problém odstranit. Za tímto účelem jsme objednali Povodí Vltavy, aby nám zhruba rok monitorovalo výskyt znečištění v Hracholuské přehradě,“ doplnil hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard.

Během ročního pozorování budou vodohospodáři sledovat i místa, kde zatím vzorky nebrali. „Standartní monitoring probíhá jedenkrát měsíčně. V některých odběrových místech ho zahustíme na dvakrát měsíčně a někde ho provedeme dokonce jednou týdně. Navíc budeme sledovat asi 36 míst v celém povodí nádrže. Některá místa, která sledujeme, tak zvané odběrové profily, budeme sledovat častěji, abychom třeba zachytili nějakou dešťovou událost, kdy teče jak erozní materiál z polí, tak i odpadní vody z obcí,“ vysvětlil Duras.

Zjistit příčiny a sjednat nápravu

Sledování má ukázat, jak se různé zdroje na znečištění Hracholuské přehrady podílejí. Podle Jindřicha Duras to znamená, kolik fosforu odteče za rok z jednotlivých měst a obcí a jak velký je jejich přínos. Zároveň bude důležité mít v rukách tzv. tvrdá data a jednoznačné důkazy, kterými bude potřeba přesvědčit obce a občany, aby začaly konat.

Monitoring skončí příští rok v březnu a bude sloužit jako podklad studie, která navrhne opatření na zlepšení kvality vody v přehradě. „Zásadním kamenem toho řešení je zlepšení účinnosti odstraňování fosforu v čistírnách odpadních vod. Obce, které čistírny nemají, se budou muset zamyslet nad likvidací svých odpadních vod. Potom bude záležet na tom, jak se celé problematice bude věnovat kraj. Jak se bude obcím věnovat a pomáhat jim například získat dotační prostředky,“ uzavřel Jindřich Duras.