Na obnovu památek rozdělí kraj rekordních třicet milionů

28. březen 2024

Rada Karlovarského kraje schválila rozdělení finančních prostředků z dotačního Programu na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí. Celkem se jedná o 30 milionů korun.

„V tomto programu každoročně evidujeme velký zájem a nejinak je tomu také v roce letošním. Navzdory tomu, že k původně vyhrazeným 20 milionům jsme z přebytku hospodaření z loňského roku uvolnili ještě dalších deset milionů, což je v historii kraje zatím nejvyšší částka. Naprosté většině žadatelů byla dotace poskytnuta, i když ne vždy v požadované výši," uvedla radní pro oblast kultury a památkové péče Oľga Haláková.    

Na krajský úřad bylo doručeno celkem 146 žádostí v požadované výši téměř 79 milionů korun. Po vyhodnocení všech žádostí pak byla částka 30 milionů korun rozdělena mezi 130 žadatelů. Finanční prostředky pomohou například s obnovou a záchranou goticko-renesančního domu v Horním Slavkově, restaurováním oltáře v kostele v Kynšperku nad Ohří, opravou a rekonstrukcí střechy na zámku Stružná, restaurováním sloupu na Starém náměstí v Sokolově, obnovou městského opevněné na chebském hradě či s finálním dokončením obnovy Findlaterova altánu v Karlových Varech a dalšími. 

S podporou kraje se i letos v regionu uskuteční řada kulturních akcí napříč žánry

Stejně jako se v regionu koná celá řada sportovních akcí s přispěním Karlovarského kraje, nejinak je tomu i v kultuře. V letošním roce na tyto účely půjde z rozpočtu kraje šest milionů korun.

„Na posledním jednání krajské rady jsme schvalovali rozdělení dotací v programu na podporu kulturních aktivit. O příspěvky je každoročně velký zájem a ani letos tomu nebylo jinak, kdy si nejrůznější organizace zažádaly o více než 22 milionů korun. Celkem bylo podáno 219 žádostí,“ řekla Oľga Haláková.

Žadatelé mohli v rámci dotačního programu na podporu kulturních aktivit podat pouze jednu žádost. Minimální výše dotace byla stanovena na 10 tisíc korun, maximální pak na 300 tisíc korun.

Mezi podpořenými projekty nechybí veřejnosti známé akce, jako jsou Rock iN Roll v Nové Roli, Sokolovské kulturní léto či Špalíčekfest v Chebu. S přispěním kraje se také uskuteční například multižánrový festival Povaleč ve Valči, Kraslické kulturní léto, Den pro Ostrov, Bečovské slavnosti nebo oslavy 665. výročí založení obce Božíčany.

Karlovarský kraj dále podpoří významná výročí Gymnázia Ostrov a Prvního českého gymnázia Karlovy Vary. Nejenom lázeňští hosté, ale i místní obyvatelé se pak mohou těšit na zahájení lázeňských sezón v Mariánských Lázních a Karlových Varech, jejichž bohatý program bude rovněž podpořen z prostředků kraje.

S příběhem náročné obnovy zchátralých památek seznamují nová videa

O tom, jak náročné je, pustit se do opravy zchátralé památky a co všechno to obnáší, se můžete přesvědčit v nově natočených videích. Ta veřejnost humornou formou seznamují s vlastníky sedmi vybraných památkově chráněných objektů a jejich obdivuhodnou „nikdy nekončící“ prací.

Cyklus videí s názvem Můj Karlovarský kraj pochází z dílny KMB International Films. Režie se ujala česká scénáristka a dokumentární režisérka Zora Cejnková.

„Veřejnost se například seznámí s 20 let probíhající obnovou hradu Hartenberg, kde si jeho vlastník dokonce vyškolil z mladých kluků partu šikovných řemeslníků, kteří mu s rekonstrukcí pomáhají. Zavítáme také do Jáchymova, kde se v polorozbořeném bývalém měšťanském domě usadila početná rodina a dnes je zde provozována úspěšná kavárna,“ doplnila Haláková.

Mezi další památky, které jsou lidem představeny, patří statek Vysočany u Ovesných Kladrub, tvrz v Pomezné, zámek v Kopaninách, bývalý pivovar ve Valči nebo mlýn ve Stráži nad Ohří.

Svou premiéru měla videa na konferenci Péče o památky a krajinu v Karlovarském kraji, kterou pořádal Spolek pro dokumentaci a obnovu památek Karlovarska ve spolupráci s Karlovarským krajem. Všechna videa jsou aktuálně dostupná na kanálu YouTube a budou uveřejněna i na sociálních sítích kraje.

Spustit audio