Na plzeňské radnici byli oceněni zachránci lidských životů

Z předávání pamětních plaket na plzeňské radnici

Celkem 11 lidí z řad policistů, strážníků, záchranářů, hasičů i civilistů převzalo v obřadní síni plzeňské radnice pamětní plaketu za výjimečný čin. Ocenění udělené odborem bezpečnosti a prevence kriminality plzeňského magistrátu předali náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Salivar a radní pro bezpečnost Robert Houdek za přítomnosti primátora Martina Baxy, který ocenil neobyčejné postoje jak profesionálů, tak občanů. Na radnici byl i Jiří Blažek.

Pamětní plaketu a věcný dar obdrželi :

pprap. Petr Voráček a nstržm. Tomáš Liška (Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje), kteří 20. listopadu 2010 včasným zásahem na Košuteckém jezírku v Plzni zachránili život tonoucí člověku. Ten byl, podle svědků, ve vodě 8 minut. Okamžitým zahájením intenzivní resuscitace a další spoluprací se záchrannou službou se jej týmu požární jednotky a lékařů podařilo zachránit.

Daniela Matějková a Jan Salát (Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje), kteří byli povoláni k muži, sraženému přijíždějícím vlakem. Daniela Matějková iniciativně, bez ohledu na vlastní bezpečí, vstoupila pod vlakovou soupravu, aby zraněnému muži v kritickém stavu poskytla neodkladnou pomoc.

nprap. Ing. Jiří Brabec (Policie České republiky Plzeňského kraje), který 20. září 2010 pomohl zachránit život 45letému cizinci. Policista muži poskytl první pomoc (zjevné poranění břišní dutiny) a zavolal rychlou záchrannou službu. Nprap. Jiří Brabec do příjezdu lékařů zajistil všechny jeho životní funkce a držel muže při vědomí, aby neupadl do šoku. Zabránil tak ještě vážnějším následkům.

str. Nikola Kroužková (Městská policie Plzeň), která byla dne 11. června 2010 s kolegou str. Bodnárem vyslána do ulice Nohova, kde se v prvním patře jednoho z domů nacházel na okenním parapetu malý chlapec. Byl 2 dny doma sám a bez jídla. Str. Kroužková navázala s dítětem slovní kontakt a za přítomnosti hlídky PČR a pracovníků OSPOD z ÚMO Plzeň 2 – Slovany bylo sneseno a převezeno do nemocnice. Dále str. Nikola Kroužková dne 3. srpna 2010 při hlídkové činnosti poskytla první pomoc silně krvácejícímu muži s tržnou ranou v obličeji.

str. Michal Příhoda a str. Václav Šlajs (Městská policie Plzeň), ke kterým dne 24.června 2010 přiběhly dvě rozrušené ženy, nesoucí v náručí kolabující dítě. Požádaly hlídku o pomoc. Její členové započali kardiopulmonální resuscitaci – zkontrolovali průchodnost dýchacích cest a zahájili umělé dýchání z úst do úst. Jejich kolega Str. Čuboň prováděl přímou srdeční masáž. Po poskytnuté první pomoci dítě začalo spontánně dýchat a bylo převezeno do nemocnice. Dále byli tito strážníci dne 2. 11. 2010 informováni o možném sebevražedném jednání mladé ženy. Hlídce se podařilo silně rozrušenou dívku nalézt v prostoru kolejiště na nádraží ČD Plzeň – Koterov a přivolat RZS s následným převozem do nemocnice.

Z řad veřejnosti byl oceněn pan Petr Bouda, který dne 7. ledna 2010 zachránil dvě osoby z hořícího bytu v Kaznějovské ul. Při tom se sám z nadýchal zplodin a byl ohrožen i jeho život.
Dalším oceněným byl pan Václav Kaděra, který dne 14. července 2010 poskytoval první pomoc jednomu ze zaměstnanců jeho firmy, trpícímu epileptickým záchvatem. Díky vynikající spolupráci s dispečery z linky 155 se mu podařilo postiženému člověku zachránit život.
Třetím oceněným z řad veřejnosti je pan Zbyšek Zeman, který dne 15. září 2010 poskytoval první pomoc jedné z kolegyň, která upadla do bezvědomí s křečemi. Zachránce podle rad dispečerky z tísňové linky správně poskytoval nepřímou srdeční masáž, dokud na místo nepřijela posádka ZZS a tím jí zachránil život.