Na Šumavě bojují proti suchu obnovou drobných mokřadů a potoků

18. srpen 2016
Zprávy , Zprávy
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Šárecký potok na Šumavě

Správa Národního parku Šumava vytáhla do boje proti suchu. Připravuje velký projekt na revitalizaci rašelinišť a malých vodních toků. Díky němu chce v příštích letech zrevitalizovat přes tisíc hektarů mokřadů, které by měly vodu na Šumavě zadržet.

Správa Národního parku Šumava připravuje projekt za desítky milionů korun, který by měl být financován z programu LIFE. Správa má pět let na obnovu a profinancování celé akce, do které spadá přibližně 1 900 hektarů plochy parku.

Pracovat se bude po celém území Národním parku i v chráněné krajinné oblasti, jako například Rokytnické slatě, rašeliniště na pravém břehu Lipna a mnoho dalších.

Žádost do projektu LIFE podá správa Národního parku na podzim. Práce by mohly odstartovat příští rok. Projekt by zavodnil nejen celou Šumavu, ale po dobu pěti let by poskytnul i hodně pracovních míst.

Cílem je podpořit vsakování vody a zachránit cenné biotopy. Kromě toho usilují o obnovu průmyslové těžby rašelinišť, chtějí založit vlčí jámy a revitalizovat biotopy pro některé vzácné druhy vázané na rašeliniště. Projekt zahrnuje i návrat některých napřímených vodních toků do původních řečišť.

Na obnově rašelinišť a mokřadů na Šumavě odborníci pracují od konce 90. let

V devatenáctém století bylo prioritou, aby Šumava maximálně produkovala a nadbytečná voda tomu překážela. Proto se kdysi postavily odvodňovací kanály. Díky tomu se dnes bojuje s velkým suchem, hlavně v horních vrstvách půdy. Jediným řešením je zasypat vybudované odvodňovací kanály.

„Nejprve se postaví dřevěné hráze a potom se kanály zasypávají drny a zeminou. Hráze jsou pojistkou proti velké vodě. Ta by mohla zásyp zeminy a drnů podemlýt u dna a tím by vše ztratilo smysl,“ vysvětluje princip odvodňovacích kanálů botanička NP Šumava Iva Bufková.

„V celém projektu samozřejmě nejde jen o vracení vody, ale i o ochranu naturových biotopů. Dobré je, že ochranu rašelinišť podporuje Evropská unie. My doufáme, že i z těchto důvodů dotaci dostaneme. Pokud by to ale nevyšlo, rozhodně budeme peníze shánět jinde,“ dodal ředitel Národního parku Pavel Hubený.

Plánovaná revitalizace zahrnuje i návrat některých napřímených vodních toků do původních řečišť.

autoři: Směna ČRo Plzeň , en
Spustit audio