Na Šumavě žije několik vlčích smeček. Budou přibývat

20. únor 2022

Čtyři vlčí smečky žijí aktuálně na Šumavě. Je ale dost pravděpodobné, že přibydou další. Aktuálně jedna v oblasti Železné Rudy.

První vlčí smečka se v roce 2017 utvořila v centrální části Šumavy. Vlci z této smečky se pohybují v oblasti Modravska, Srní a Prášil. Druhá vlčí smečka se následně objevila na Železnorudsku a loni se další vlčí smečka potvrdila v okolí Borových Lad, Knížecích Plání a Polky. Čtvrtá smečka dala o sobě vědět loni v nejjižnější části Šumavy, u Nové Pece a Zvonkové.

Podobné fotografie vlčat potvrzují úspěšné rozmnožování vlků na území Šumavy a Bavorského lesa

„Říká nám to, že je tady dostatek prostoru a dostatek potravy, aby se tu mohlo pohybovat několik vlčích smeček. Začalo to jednou, která tady pořád operuje, funguje a její potomci se šíří Evropou," hodnotí vývoj vlčích smeček na Šumavě vedoucí zoolog Správy NP Šumava Jan Mokrý.

Velikost teritorií je různá, liší se i podle kontinentů. Například v severní Americe může vlčí teritorium přesahovat i 2000 km², v Evropě se udává velikost vlčích teritorií mezi 100 až 500 km². V národním parku by tak podle těchto propočtů mohlo být pět až šest vlčích smeček.

„Můžeme s tím pro naše zjednodušení kalkulovat, ale musíme si uvědomit, že se ti vlci nepohybují pouze na rozloze Národního parku Šumava. Jejich teritoria zasahují do CHKO Šumava i mimo a zároveň se pohybují v Národním parku Bavorský les. Takže ta plocha je mnohem větší a smeček může být mnohem víc. Je nutné říci, že to závisí hlavně na dostatku potravy. Ve Skandinávii, když je méně potravy, vlčí smečky operují na mnohem větší rozloze. To znamená, že pokud oni svým působením zredukují stavy zvěře, tak se může stát, že budou mít tendenci svoje teritorium zvětšovat a budou mezi sebou soupeřit o vhodné území," vysvětluje Jan Mokrý.

Je tedy jisté, že současný počet vlčích smeček není konečný. Jejich počet může narůstat, nebo se třeba i snižovat. Pokud bude narůstat, což je aktuálně asi nejpravděpodobnější, je možné, že se vlci na Šumavě přemnoží? „Z pohledu tohoto druhu nelze mluvit o přemnožení, jako je tomu u hlodavců nebo lumíků. U predátorů to prostě není možné. Důvod je ten, že oni striktně hájí svoje teritoria a není možné, aby na rozloze s omezenou kapacitou kořisti, se překrývaly další vlčí smečky, respektive rodiny," dodává Jan Mokrý.

Vlci tak budou mít spíše tendenci rozšiřovat se mimo Šumavu. Částečně se to projevuje už nyní. Jaký ale bude vývoj vlčích smeček mimo chráněná území to se teprve ukáže.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio