Na Šumavě žije trnoštítec horský, velmi vzácný brouk

24. září 2023

Šumava vydala další tajemství. V jejích lesích se vyskytuje celoevropsky velmi vzácný brouk – trnoštítec horský. Cílený monitoring, který probíhal letos v létě, jeho přítomnost prokázal prakticky na celém území Šumavy.

Monitoring trnoštítce horského

Trnoštítec horský je velký brouk s hnědými krovkami, který může dosahovat velikosti až tři centimetry. Samečci mají dlouhá tykadla dosahující až poloviny délky jejich těla. Samičky mají tykadla výrazně kratší. Jako každý tesaříkovitý brouk potřebuje pro svůj život tlející dřevo, které je velmi specifické.

„Potřebuje pralesovité porosty především horských smrčin a dostatek mrtvého dřeva, ideálně větších průměrů a potřebuje, aby v tom mrtvém dřevě byla hnědá hniloba. Co se nám podařilo zaznamenat na Šumavě, tak to jsou především stojící torza, nebo to můžou být vzácně i pařezy," popisuje zoolog Správy Národního parku Šumava Vladimír Dvořák.

Trnoštítec horský

Trnoštítec si však svůj domov dokáže nalézt i v ležících kmenech, avšak kolem nich nesmí být vysoká vegetace, a alespoň z horní strany musí být osluněné. Tedy trnoštítec potřebuje lesní porost, který se jednoduše řečeno neuklízí, ve kterém zůstává dřevo k zetlení a navíc je takových porostů v území dostatek. Právě takové podmínky trnoštítec nachází na Šumavě a překvapivě v jednom případě i v zásahovém porostu. Správa Národního parku Šumava totiž i v místech, kde dřevo těží a odváží, nechává určitý objem dřeva v nejrůznějších podobách na místě k zetlení.

„Je to v zásahovém území a je to těžená plocha, na které byly ponechány podle vnitřních směrnic Správy Národního parku torza právě pro uchování diverzity. Ta torza jsou větších průměrů, bývají okolo dvou metrů, v některých případech až tři metry velká, zůstávají na pasece. Na základě tohoto se ukazuje, že to má smysl, protože trnoštítec byl odchycen právě na tomto torzu," Vladimír Dvořák. 

Trnoštítec horský se podle záznamů z posledních zhruba deseti let nachází na více než dvaceti lokalitách. Nejvíce na jihu, ale letos ho entomologové nalezli i na Prášilsku.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio