Na Západočeské univerzitě v Plzni vyrobili podruhé repliky ostatků svatého Jana Nepomuckého

6. únor 2018
Doktorandi Západočeské univerzity v Plzni vytvořili pomocí 3D tisku repliky lebky (na snímku) svatého Jana Nepomuckého, jeho lopatky a mozkové tkáně. K výrobě repliky použili velmi tvrdý polymer, který je na bázi kukuřičného škrobu

První replika ostatků světce je ve Svatojánském muzeu v Nepomuku, druhá bude od března v kostele svatého Jana Nepomuckého v Čeladné na Moravě. Doktorandi ZČU vytvořili repliku lebky, lopatky a mozkové tkáně pomocí 3D tisku.

Repliku vytvořil student doktorského programu Fakulty elektrotechnické ZČU Karel Slobodník na podnět doktorandky Fakulty filozofické Kateřiny Dobrovolné, která je zároveň ředitelkou muzea v Nepomuku. Skutečné ostatky Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv. Víta na Pražském hradě.

„Pravou lebku Jana Nepomuckého mi ale památkáři naskenovat nedovolili z důvodu téměř jistého poškození náhrobku. Musela jsem proto nashromáždit číselné a další údaje z publikací antropologa Emanuela Vlčka, který tělo ve druhé polovině 20. století zkoumal. Proto jde o repliky přibližné. Vlček také například zjistil, že tkáň, která byla považována za světcův jazyk, je ve skutečnosti část mozku, dodala," řekla Kateřina Dobrovolná.

Na základě údajů z Vlčkových měření vytvořil Karel Slobodník na počítači model lebky, což byla náročnější část práce. Na 3D tisku pracoval obvyklou metodou FDM, která spočívá v postupném nanášení tenkých vrstev roztaveného plastu. Materiál je polymer na bázi kukuřičného škrobu s označením PLA, který je velmi tvrdý a biologicky odbouratelný.

Vědci by chtěli rekonstruovat podobu světce

„Při tvorbě replik ostatků vznikla myšlenka rekonstruovat podobu sv. Jana Nepomuckého," řekla Dobrovolná. Na projektu muzeum spolupracuje s Mikroregionem Nepomucko a Centrem kulturní antropologie Moravského zemského muzea v Brně. Zatím však nejsou zajištěny peníze. Pokud se je podaří získat, měla by vzniknout rekonstrukce celého obličeje. Muzeum v Nepomuku, kde se světec v první polovině 14. století narodil, nese sice jeho jméno, ale ještě donedávna se příliš nezabývalo antropologickou stránkou svatojánské problematiky.

Druhá replika světce bude v kostele v Čeladné. Tamní farář kopie převezme na začátku března přímo v Nepomuku.

Doktorandi Západočeské univerzity v Plzni vytvořili pomocí 3D tisku repliky lebky svatého Jana Nepomuckého, jeho lopatky a mozkové tkáně. Skutečné ostatky Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv. Víta

Repliky lebky svatého Jana Nepomuckého, jeho lopatky a mozkové tkáně vytvořené pomocí 3D tisku Skutečné ostatky Jana Nepomuckého jsou uloženy v chrámu sv. Víta

  • Aktuální dění
  • Zpráva