Nahý muž a prostitutka. Neobvyklý motiv v posvátném prostoru

13. září 2021
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Obnažený muž v kapli znázorňuje lidské neřesti

Mramorové sloupy v kapli chebského hradu si vyfotografuje snad každý návštěvník. Hlavice sloupů totiž zobrazují lidské ctnosti a neřesti. Ve středověku se tak do sakrálního prostoru dostal motiv nahého muže s dalšími postavami, z nichž jedna má být údajně prostitutka.

V pozoruhodné dvoupodlažní kapli sv. Erharda a Uršuly při chebském hradu, která je postavena ve štaufském slohu, jsou k vidění unikátní výjevy. Na hlavicích čtyř mramorových sloupů v patře tady najdeme rostlinné motivy a motivy postav. Jedna hlavice s postavami zobrazuje lidské ctnosti a druhá lidské neřesti.

Kaple chebského hradu

Sloup s neřestmi je podle kastelána chebského hradu Tomáše Dostála nejfotografovanějším místem chebského hradu. Na hlavici sloupu totiž najdeme postavu obnaženého muže. „Je zvláštní, že se ve středověku v sakrálním prostoru objevuje takový motiv. Je to ale právě tím, že tato hlavice zpodobňuje lidské neřesti,“ uvedl kastelán. Další postava bývá identifikována jako prostitutka. I tento výjev je pro posvátné prostory neobvyklý.

Prostitutka nebo manželka císaře Adéla z Vohburgu?

Postava prostitutky by údajně mohla být narážkou na Adélu z Vohburgu, první manželku proslulého císaře Fridricha I. Barbarossy známého jako Rudovous. Na hlavici sloupu s neřestmi jsou zobrazeny další dvě postavy. „Ani nejznámější kunsthistorici se neshodnou, co postavy zpodobňují. Každý v tom vidí něco jiného, a to je na tom to nejhezčí,“ doplnil Tomáš Dostál.

Sloup se ctnostmi může zobrazovat andělské bytosti z bible. Další variantou jsou pak evangelisté nebo dokonce čtyři jezdci z apokalypsy. Kaple vznikala na konci 12. století, sloupy jsou tedy staré více než 800 let.

autor: Kateřina Dobrovolná | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?