Národopisné muzeum Plzeňska představuje novou stálou expozici - překvapí svým rozsahem i zpracováním

20. červen 2024

Národopisné muzeum Plzeňska bylo nedávno slavnostně otevřeno po generální rekonstrukci, která trvala od podzimu roku 2020. A změny jsou obrovské – od recepce, přes badatelské zázemí až po zcela nové, rozšířené expozice.

Plocha určená pro stálé expozice se zvětšila zhruba o polovinu. Pro přehlednost byla rozdělená do dvou tematických okruhů. První okruh nazvaný „Z venkova do města“ (pracovně „Od kolébky k hrobu“) odráží proces proměn, kterým v 19. století procházel vztah venkova a města. V první polovině století se naprostá většina obyvatel narodila na vesnici nebo v malém městečku, které se způsobem života vesnici podobalo. Velká část společnosti prožila většinu svého života na jednom místě.

Změny po revolučním roce 1848

Po revoluci 1848 nastaly v celé společnosti změny, které se promítly i na venkov. Byla zrušena poddanská správa a vznikla obecní samospráva. Zanikla robotní povinnost. Uvolnily se živnostenské poměry. A rozvoj železnice pomohl k rozvoji podnikání, obchodu, ale i mobility obyvatelstva. Mnoho lidí začalo odcházet z venkova za prací do rostoucích měst nebo za hranice, často i za moře.

Změna prostředí i životního stylu

Změna prostředí přinesla i proměnu životního stylu. Venkovskou práci vázanou na denní světlo a střídání ročních období nahrazovala pevná pracovní doba. Stále více lidí bydlelo v nájmu v malých bytech v činžovních domech a změny bydliště byly časté. Navzdory dlouhé pracovní době se objevil nový fenomén, volný čas. Ve městech, ale i na venkově kvetla spolková činnost, jejímž ohniskem byly často hostince.

Rozvoj měst v 19. století

Národopisné muzeum Plzeňska

náměstí Republiky 13

Plzeň

otevřeno: út - ne

10 – 18 hodin

Města se v 19. století rozvíjela, z počátku živelně. Velká koncentrace lidí ve městech s nedostatečnou infrastrukturou přinášela však řadu hygienických a zdravotních problémů a bohužel i vysokou úmrtnost, zejména dětskou. 19. století tak přineslo do struktury a života společnosti převratné a hluboké změny.  První výstavní okruh se snaží tento složitý proces dokumentovat několika tematickými částmi.

Jak vypadá a co obsahuje druhý výstavní okruh? Poslechněte si ve Špalíčku lidových písní, který vysíláme 1. července krátce po 19. hodině!

autoři: Michaela Vondráčková , Tomáš Bernhardt
Spustit audio

Související