Nedožité pětaosmdesátiny Vladimíra Baiera

22. březen 2017
Dudácké štanderle (1984)

S jeho hudbou se posluchači Českého rozhlasu setkávají pravidelně. Byl uměleckou duší Konrádyho dudácké muziky a Drancalů, spolupracoval s řadou chodských souborů a jako etnograf se vzácnou sebereflexí sledoval hudební i společenské dění na Domažlicku. Řeč je o Vladimíru Baierovi, který se narodil před 85 lety - 18. března 1932.

Folklorista a sběratel

Jako absolvent domažlického gymnázia vystřídal několik dělnických a úřednických povolání. V letech 1976 - 1990 působil jako ředitel Muzea Chodska. Soustředil se na folkloristické studium oblasti jihozápadních Čech. Intenzivně se zabýval regionální hudební kulturou, okrajově i výročním a rodinným zvykoslovím.

Při nejrůznějších příležitostech v terénu sbíral písně, lidová vyprávění, tzv. chodské „poudačky“, dětský folklor a pořizoval magnetofonové nahrávky zejména lidových heligonkářů. Vypracoval podrobný katalog chodských lidových muzikantů, zpěváků, tanečníků a vypravěčů. Baierův archiv dnes patří ke klenotům sbírek Muzea Chodska.

Špičkový hudebník - samouk

S výjimkou soukromého studia houslové hry a hudební teorie u Jana Procházky a Josefa Solfronka v Domažlicích získal Baier své hudební vzdělání jako samouk. Na velmi dobré úrovni zvládl zejména hru na klarinet a saxofon, dále na flétnu, pikolu, hoboj, fagot, violoncello a kytaru.

Smyčcový kvartet učitelů LŠU (1980)

Také ovládal řadu lidových nástrojů, nezřídka vlastní výroby: měchové i dechové dudy, dudáckou šalmaj, pastýřskou troubu, ponocenský roh, baset, niněru, hackbrett a malou háčkovou harfu. Pro potřeby řady chodských a západočeských kapel vyrobil také nespočet fanfrnochů a vozembouchů.

Dudácká muzika, tamburaši i jazz

Už jako student domaž­lického gymnázia hrál Vladimír Baier s dudáckou muzikou na Všesokolském sletu v Praze v roce 1948. Pro gymnaziální národopisný soubor vytvořil své první úpravy chodských lidových písní. Zároveň byl členem houslového kvarteta, saxofonistou jazzového orchestru, hrál v mládežnické dechovce, dokonce i v tamburašské kapele, na violoncello v symfonickém orchestru Čerchovan nebo v kostelní hudbě.

Legendární Konrádyovci

Po návratu z vojenské služby se Vladimír Baier připojil do sestavy dnes už legendární Konrádyho dudácké muziky, jejíž zakládající sestavu v roce 1955 tvořili Antonín Konrády ml. (dudy), Antonín Konrády st. (housle), Zdeněk Bláha (kontrabas, dudy), Jakub Konrády (housle) a František Pikhart (B-klarinet). Es-klarinetistu Františka Meiera nahradil právě Vladimír Baier. Kapela se brzy se zařadila k nejlepším souborům tohoto žánru u nás a slavila úspěchy i ve světě. Velkou zásluhu na úspěchu Konrádyovců má dodnes především dramaturgický, aranžérský a autorský vklad Vladimíra Baiera.

Konrádyho dudácká muzika (kolem roku 1970)

Vladimír Baier celkem pro Konrádyho dudáckou muziku a další chodské soubory zpracoval přes tisíc úprav lidových písní. Zachytil také několik desítek instrumentálních variací hry lidových muzikantů. Dále zkompo­noval více než sto drobných instrumentálních a vokálně-instrumentálních skladeb, z nichž mnohé zlidověly. Navzdory těmto úspěchům zůstával nesmírně pracovitým a skromným člověkem. Sám veřejně vystupoval a natáčel, byl autorem festivalových i rozhlasových pořadů.

Novodobý „chodský“ styl a nesmrtelné baierovky

Baier spolu s Konrádyho dudáckou muzikou vytvořil styl hry, který rychle zlidověl. Sám později glosoval změnu, na které se aktivně podílel, slovy, že dudácká muzika „jaksi zdechovkovatěla“. Pod vlivem vlastních zkušeností, podrobného studia historických pramenů tak zejména v 80. letech směřoval k renesanci dudácké hry v obsazení malých selských muzik. V roce 1982 spolu s Jiřinou a Janem Holoubkovými založil kapelu Drancalové, s nimiž kromě jiných spolupracovali zpěváci Hana a Jiří Kapicovi z Postřekova.

Vladimír Baier věnoval celý život studiu chodské hudební tradice, již jako aktivní muzikant sám předával a rozvíjel. Jako upravovatel lidových písní Vladimír Baier patří k těm, kteří zásadně ovlivnili podobu prezentace českého folkloru druhé poloviny 20. století. V roce 2010 ztratila česká hudební kultura ve vynikajícího badatele a muzikanta. Jeho hudba však s námi - nejen v repertoáru dudáckých kapel - zůstává.

autor:Zdeněk Vejvoda