Nejfotografovanější bříza v Česku roste na ostrůvku jezírka na Chalupské slati

25. prosinec 2020

Bříza – strom, který byl lesníky dlouho zatracován, nabývá, hlavně v posledních letech svého významu. Vedle ekologického přínosu začíná být i ekonomicky zajímavou dřevinou – dokonce i velké nábytkářské firmy začaly břízu masivně využívat při výrobě většiny druhů nábytku.

Na Šumavě se přitom vyskytují čtyři druhy bříz a jak nám řekne mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák – minimálně z jednoho druhu by se nedal vyrobit ani ten nejmenší kus nábytku – je to totiž malý, nenápadný keřík.

Nejčastěji se na Šumavě – stejně jako v celé České republice, setkáte s břízou bělokorou. Strom, v dospělosti typický bílou kůrou kmene zná každý. Už méně známý, nebo spíše hůře rozpoznatelný druh břízy je bříza pýřitá.

Nejfotografovanější bříza v ČR - Chalupská slať

„Je to bříza, která, na rozdíl od bělokoré, roste na vlhkých, rašelinných půdách, což je na Šumavě častá věc. Potom tady rostou ještě dvě břízy, které se váží hlavně na rašeliniště – je to bříza karpatská a asi nejzajímavější bříza trpasličí," vysvětlil náměstek ředitele Správy Národního parku Šumava Jan Kozel. Bříza karpatská je horským druhem břízy, jednoznačně uzpůsobeným pro život ve vlhku – je malá, maximálně pět metrů vysoká, kmen má útlý a stejně jako většina pionýrských dřevin, je krátkověká – dožívá se maximálně několika desítek let. A tak je možné na ní narazit například na Chalupské slati. Na jezerní slati, mezi Horskou Kvildou a Kvildou si pak přímo u poválkového chodníku můžete prohlédnout zmiňovanou břízu trpasličí.

„Je dokonce glaciálním reliktem, je to bříza, která se k nám dostala v dobách ledových a přežila tady na těch extrémních stanovištích, studených polohách slatí, takže na Jezerní slati se s ní můžeme potkat. Je to malý keřík, velice odolný mrazu a extrémním teplotám.“

Zajímavostí bříz je také to, že se mezi sebou snadno kříží. Na Šumavě byla dokonce popsána bříza Seidelova, což je kříženec břízy karpatské a břízy trpasličí. A Šumava – co se týče bříz, má ještě jedno zajímavé nej – roste zde jednoznačně nejfotografovanější bříza v Česku – jedná se o břízu rostoucí na jednom z ostrůvků jezírka na Chalupské slati.

autor: Jan Dvořák | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio