Nemocnice Privamed v Plzni má nové mamocentrum vybavené špičkovými přístroji

22. listopad 2017

Nemocnice Primaved v Plzni má nově k dispozici nejmodernější přístrojové vybavení, které umožňuje odhalit i nádory nehmatné a téměř stoprocentně vyléčitelné. Kromě toho jsou ženy, které na prevenci přijdou, vystavené velmi nízkým dávkám radiace.

V Plzeňském kraji je podobných center, včetně toho v Privamedu, pět. Každé takové pracoviště je vítané, protože ženy v minulosti často musely čekat i delší dobu na volný termín. Ty, které zvolí Privamed, se navíc můžou objednat přes internet, což je určitě výhoda. A nemocnice vítá ženy nejenom z Plzně, ale z celých západních Čech.

Centrum mamografického sreeningu v nemocnici Privamed je vybavené nejnovějším typem mamografu, který díky softwarové technologii užívá výrazně nižší radiační dávky. Při vyšetření převážně mladých žen pak poskytuje možnost vyšetření 3D zobrazením. Ze sporných a zcela minimálních útvarů je možné na stejném pracovišti taky udělat odběr tkáně pro histologické zpracování. Proto má centrum i nový špičkový ultrasonograf.

Důležité je včasné vyšetření

Nárok na preventivní hrazenou screeningovou mamografii, neboli tedy rentgenové vyšetření prsu, má v České republice každá žena ve věku od 45 let. Privamed má akreditaci Ministerstva zdravotnictví k provádění mammárního screeningu a zároveň má uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, které taková vyšetření hradí. V posledním roce bylo v Plzeňském kraji vyšetřeno zhruba 63 procent žen ve věku 45 - 69 let.

Zhoubné novotvary prsu patří k nejčastějším nádorovým onemocněním u žen ve světové populaci, Českou republiku nevyjímaje. Národní program screeningu karcinomu prsu probíhá v České republice od roku 2002. Díky tomu, že prevenci podstupují ženy, které nemají žádné známky onemocnění, jsou karcinomy až v 75 procentech zachyceny v nejčasnějším stádiu a díky tomu je velká šance na úplné vyléčení.

Nemocnice Privamed také ve čtvrtek 23. listopadu otevře nové biochemické a mikrobiologické laboratoře. Díky nim bude mít opět lepší podmínky pro diagnostiku.

autoři: kos , jik
Spustit audio