Nepořádek, nedovolená ohniště, ničení majetku. Lidé se v rekreačních oblastech neumějí chovat

29. červen 2022 21:47, aktualizováno

Nepořádek, vandalismus a páchání přestupků včetně pytláctví jsou důvodem, proč Plzeň spustí intenzivnější dohled i informování návštěvníků ve svých rekreačních oblastech.

Jen za loňský rok činí škody na městském majetku v rekreačních oblastech kolem milionu korun. Kromě ničení mobiliáře včetně podpálených altánů či poškozených cvičebních strojů se nyní množí i případy nelegálního rozdělávání ohňů. Cílem je informovat všechny návštěvníky o tom, co se v daných lokalitách smí, a současně je požádat o pomoc. V případě, že budou svědky vandalismu, měli by volat policii. Do vybraných lokalit v nejbližších dnech město umístí informativní letáky, na preventivní kontroly tam vyjde i speciální skupina.

Správa a údržba rekreační oblasti Bolevecké rybníky i městských parků a lesoparků stojí město Plzeň ročně miliony korun. Radnice chce, aby tyto peníze byly účelně vynakládány. Přesto právě v letních měsících dochází často k porušování nařízení i zákonů ze strany těch, kteří se v oblastech pohybují. Může to být i z neznalosti, právě proto Plzeň spouští tuto preventivní kampaň.

Podle Richarda Havelky, vedoucího Úseku lesů, zeleně a vodního hospodářství ze Správy veřejného statku města Plzně, v době covidové a postcovidové objevilo hodně lidí krásy oblastí kolem Plzně. Vysoká návštěvnost však s sebou přináší i rostoucí případy vandalismu a nepořádku. To zvyšuje náklady na údržbu a úklid.

„Bohužel poslední dobou zaznamenáváme masivní poškozování majetku, poničené lavičky i informační tabule, vytrhané dopravní značky, zničené cvičební stroje a podobně, ale třeba i podpálený altán se škodou přes 50 tisíc korun. Výjimkou není ani chytání ryb na černo za bílého dne. Problémem je také vjíždění aut do lesa nebo na městskou zeleň, kdy například u Třemošenského rybníka parkují řidiči přímo na louce. Auta pak blokují i případný vjezd složkám IZS,“ dodal Richard Havelka. Rostou i počty lidí, kteří se v oblastech shlukují, skupinky už nemají kolem 20 až 30 osob, ale například 100 či 150 lidí. To však vede k tomu, že zakládají ohně mimo oficiální, a tedy povolené ohniště.

V rekreačních oblastech města Plzně je zakázáno:

Rozdělávat oheň mimo k tomu určená místa
Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše/pytle
Poškozovat dřeviny
Trhat chráněné rostliny
Chytat ryby
Sbírat škeble
Parkovat v lese a na zeleni

I proto, že se město snaží rekreační oblasti udržovat pro své občany v co nejlepším stavu, aby mohly sloužit nejen ke sportu, ale i k odpočinku, sešla se v týdnu speciální skupina složená ze zástupců magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, Správy veřejného statku města Plzně, státní policie, městské policie, hasičů, zástupců prvního městského obvodu, zástupců neziskového sektoru a dalších. Bylo dohodnuto masivní informování občanů, kromě toho se ale také uskuteční preventivní akce v lokalitě boleveckých rybníků.

Informace o poničeném majetku mají správci nejen díky vlastním kontrolám, hodně podnětů jim lidé posílají přes aplikaci Plzni.to.

autoři: Jan Markup , iko | zdroje: Český rozhlas Plzeň , Magistrát města Plzně
Spustit audio